Επιστημονική Εταιρεία Ελέγχου του Στρες & Προαγωγής της Υγείας

Eikona 9
Eikona 8
Eikona 7
Eikona 6
Eikona 5
Eikona 4
Eikona 3
Eikona 2
Eikona 1

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΡΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ «ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ»

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

 

  Δρ. ΔΑΡΒΙΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ* ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

 

      Δρ. ΧΡΟΥΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ* ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

 

*10 χρόνια καθηγητές του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Η Επιστήμη του στρες και η προαγωγή της Υγείας» της Ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

 

Δήλωση συμμετοχής στο Πρόγραμμα

 

Τι είναι η Τεχνική της Πυθαγορείου Αυτογνωσίας (ΠΑ);

 

H  Πυθαγόρειος Αυτογνωσία (ΠΑείναι μία «Επιστημονική Τεχνική Διαχείρισης του Στρες, Βελτίωσης Μνήμης και Ευεξίας»

Είναι μία καινοτόμος ολιστική μη φαρμακευτική τεχνική «γνωσιακής αναδόμησης» και εκπαίδευσης υγείας σχεδιασμένη σύμφωνα με τη νέα αντίληψη της Υγείας «Ιατρική του τρόπου ζωής βασισμένη σε ιατρικές αποδείξεις» (life style medicine–evidence-based medicine).Εμπεριέχει και άλλες επιστημονικές μεθόδους διαχείρισης του στρες. Είναι εύκολη στη πρακτική καθημερινή εξάσκησή της, ώστε το άτομο να μπορέσει να ελέγξει το στρες, το άγχος, να βελτιώσει τον ύπνο του και την υγεία του γενικά, να αλλάξει τον τρόπο ζωής του, βάζοντας υγιεινές επιλογές και συμπεριφορές στην καθημερινή του ρουτίνα, αναπτύσσοντας έναν τρόπο ζωής που προάγει την υγεία, ενδυναμώνει την μνήμη, την αυτογνωσία τον αυτοέλεγχο και αυξάνει το συνολικό αίσθημα ικανοποίησης και ευεξίας από τη ζωή.

Η τεχνική ενεργοποιεί τη διαδικασία μίας βαθιάς πνευματικής ενδοσκόπησης, που επιτρέπει στο ίδιο το άτομο να εκτιμήσει, να ανταμείψει ή να επικρίνει τις πράξεις του ανεξάρτητα από τις τοξικές συνέπειες του στρεσογόνου γεγονότος και του αρνητικού συναισθήματος που αλλοιώνουν τη σκέψη και τις επιλογές. Συνολικά, η ΠΑ αποθαρρύνει το άτομο να λειτουργεί αυτόματα και απερίσκεπτα (π.χ. κατανάλωση γρήγορου φαγητού, έλλειψη άσκησης, κάπνισμα, προβληματικές διαπροσωπικές σχέσεις στην προσωπική του ζωή, το εργασιακό περιβάλλον κτλ.) και προωθεί ένα τρόπο ζωής με νόημα, και ανταποδοτικότητα.

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί στη βάση των αρχών της Πυθαγορείου Φιλοσοφίας, οι οποίες έχουν επικαιροποιηθεί και έχουν προσαρμοστεί, ενσωματώνοντας όλη την τελευταία επιστημονική γνώση της ιατρικής του τρόπου ζωής σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες των διεθνών επιστημονικών φορέων (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, επιστημονικές εταιρείες, καθώς και τη διεθνή βιβλιογραφία ). Εμπλουτίζεται διαρκώς με τα νέα επιστημονικά δεδομένα.

Το άτομο διδάσκεται με επιστημονικά εργαλεία και μεθόδους διαχείρισης του στρες.

 

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης;

Η εκμάθηση της τεχνικής γίνεται μόνο από καθηγητές και εξειδικευμένους επιστήμονες στην διαχείριση του στρες, και περιλαμβάνει 8 εβδομαδιαίες συναντήσεις (2 μήνες) διάρκειας 3 ωρών η καθεμία (εκτός από την πρώτη και την τελευταία εβδομάδα που διαρκούν 5 ώρες καθώς διεξάγονται ειδικές μετρήσεις). Πραγματοποιούνται και ατομικά ραντεβού. Μετά τους 2 μήνες συνεχίζονται οι συναντήσεις μία φορά το μήνα ή περισσότερο (αν κρίνεται απαραίτητο) για 4 μήνες συνολικά.

Το χρονικό αυτό διάστημα κρίνεται απαραίτητο επειδή η αλλαγή της συμπεριφοράς δεν γίνεται εύκολα, και χρειάζεται βιωματικό τρόπο για να αλλάξει και να εγκατασταθεί η νέα σωστή συμπεριφορά στην υγεία και το άτομο με τα νέα εργαλεία στη φαρέτρα του να μπορεί να ελέγχει και να προάγει την υγεία του.

Κατά την διάρκεια των εβδομαδιαίων αυτών συναντήσεων γίνεται εκμάθηση όλων των απαιτούμενων δεξιοτήτων για την εφαρμογή της τεχνικής, (εξάσκηση τεχνικών ελέγχου του στρες, εφαρμογή τεχνικών τροποποίησης τρόπου ζωής, έλεγχος και συστηματική πρακτική εξάσκηση της ΠΑ κτλ.). Την πρώτη και την τελευταία εβδομάδα του προγράμματος, γίνονται μετρήσεις και εξετάσεις ώστε να καταγραφεί επιστημονικά το όφελος, και να δοθεί ατομικά στον κάθε ενδιαφερόμενο το αποτέλεσμα αυτών. Το πρόγραμμα ακολουθεί φυσικά αυστηρούς κανόνες ηθικής και δεοντολογίας με τήρηση του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων.

Οι μετρήσεις γίνονται με ειδικά επιστημονικά σταθμισμένα εργαλεία, ερωτηματολόγια και βιολογικούς δείκτες και περιλαμβάνουν ενδεικτικά: 

 

-Εργαλεία εκτίμησης επιπέδων υγείας:

 • Σωματομετρικά χαρακτηριστικά (ύψος, βάρος, περίμετρος λαιμού, περίμετρος μέσης, κοιλιακή παχυσαρκία, δείκτης μάζας σώματος).
 • Μέτρηση ενδοσπλαχνικού λίπους (λιπομέτρηση και μέτρηση αναλογίας γενικού λίπους έναντι μυϊκής μάζας).
 • Μέτρηση αρτηριακής πίεσης με ειδική εκπαίδευση στον έγκυρο τρόπο μέτρησης της αρτηριακής πίεσης, με βάση τα τελευταία επιστημονικά δεδομένα για μέτρηση στο σπίτι. (Οι περισσότεροι άνθρωποι μετρούν λάθος την πίεσή τους με αποτέλεσμα να παίρνουν λάθος φαρμακευτική αγωγή).
 • Εξετάσεις αίματος (γλυκόζη, χοληστερόλη, τριγλυκερίδια, γλυκοζιομένη αιμοσφαιρίνη, CRP, βιταμίνες). 

 

-Εργαλεία εκτίμησης σωματικού και ψυχολογικού στρες:

 • Μέτρηση αντιλαμβανόμενου στρες.
 • Μέτρηση άγχους.
 • Μέτρηση καταθλιπτικών συμπτωμάτων.
 • Μέτρηση θυμού.
 • Λήψη κορτιζόλης τρίχας (ορμόνης του στρες), για αξιολόγηση χρόνιου στρες (έως και 3 μήνες).
 • Εκτίμηση καρδιακού ρυθμού με βάση την μεταβλητότητα σε συνθήκες εικονικού stress test (HRV).
 • Αξιολόγηση του σωματικού στρες μετρώντας την λειτουργία του αυτόνομου νευρικού συστήματος, με την χρήση του μηχανήματος της βιοανάδρασης (biofeedback).

 

-Εργαλεία αξιολόγησης γνωστικών λειτουργιών και μνήμης

 • Ειδικά τεστ για μέτρηση συγκέντρωσης/προσοχής.
 • Ειδικά τεστ για μέτρηση της ταχύτητας επεξεργασίας πληροφοριών.
 • Τεστ για γνωστική και ψυχική κόπωση.

 

-Εργαλεία αξιολόγησης τρόπου ζωής

 • Διατροφικές συνήθειες.
 • Φυσική δραστηριότητα.
 • Ρουτίνα.
 • Ποιότητα ύπνου.
 • Καπνιστικές συνήθειες.
 • Ιατρικό ιστορικό.

 

-Εργαλεία μέτρησης βιολογικής ηλικίας

Σε συνεργασία με εξειδικευμένα εργαστήρια, γίνεται έλεγχος ειδικών βιοδεικτών όπως το μήκος των τελομερών οι οποίοι είναι οι κύριοι μηχανισμοί ρύθμισης της κυτταρικής γήρανσης. Με τους βιοδείκτες αυτούς γίνεται προσδιορισμός της πραγματικής ηλικίας έναντι της χρονολογικής. Για παράδειγμα, αν κάποιος είναι 40 ετών και η βιολογική του ηλικία είναι 55 ή και το αντίθετο, δηλαδή αν η χρονολογική του ηλικία είναι 55 και η βιολογική του είναι 40, δημιουργούμε προσωπικό πρόγραμμα αντιστροφής. Και αυτές οι μετρήσεις γίνονται στην αρχή του προγράμματος, εκδίδοντας την ταυτότητα βιολογικής ηλικίας, καθώς επίσης και στο τέλος του προγράμματος και η ταυτότητα επανεκδίδεται και συγκρίνεται με τη χρονολογική ηλικία. Αυτό το πρόγραμμα αξιοποιεί στην πράξη τις έρευνες σχετικά με την διατήρηση της «νεότητας» και της επιβράδυνσης της γήρανσης των κυττάρων. 

 

Ποια είναι τα αναμενόμενα οφέλη από την συμμετοχή μου;

Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα, αποκτούν νέες δεξιότητες να ελέγχουν τον εαυτό τους και το περιβάλλον τους εκμεταλλευόμενοι τα οφέλη της γνώσης και της πρακτικής εφαρμογής της τεχνικής. Επίσης αποκτούν νέους πόρους, εκπαιδεύονται και δρουν για το πολυτιμότερο αγαθό, την υγεία, επιδρώντας σε όλες τις διαστάσεις της, την σωματική-ψυχική- πνευματική-συναισθηματική και κοινωνική. Προηγούμενες έρευνες έχουν αναδείξει σημαντικά οφέλη από την συμμετοχή στο πρόγραμμα στα οποία περιλαμβάνονται:

 

 • Έλεγχος και μείωση σωματικού στρες.
 • Έλεγχος και μείωση συναισθηματικού στρες.
 • Μείωση άγχους.
 • Έλεγχος καταθλιπτικών συμπτωμάτων.
 • Βελτίωση γνωστικών λειτουργιών (μνήμη, συγκέντρωση, προσοχή κ.λπ).
 • Μειωμένη σωματική και ψυχική κόπωση (μείωση πόνων).
 • Υιοθέτηση υγιεινού τρόπου ζωής.
 • Βελτίωση καθημερινής ρουτίνας.
 • Αυξημένη φυσική δραστηριότητα (περπάτημα, γυμναστική, κολύμπι, ποδήλατο).
 • Καλύτερες διατροφικές επιλογές.
 • Μείωση καπνίσματος
 • Μείωση Βάρους
 • Έλεγχος παχυσαρκίας και κοιλιακής παχυσαρκίας.
 • Έλεγχος και μείωση αρτηριακής πίεσης.
 • Μείωση πονοκεφάλων.
 • Μείωση γλυκόζης και γλυκοζιομένης αιμοσφαιρίνης
 • Μείωση συμπτωμάτων ευερέθιστου εντέρου
 • Μείωση της χρήσης των φαρμάκων
 • Βελτίωση ποιότητας ύπνου και υπνικής άπνοιας
 • Βελτίωση γενικής υγείας και ποιότητας ζωής.
 • Βελτίωση της ακαδημαϊκής επίδοσης
 • Βελτίωση στις διαπροσωπικές σχέσεις (τοποθέτηση ορίων).
 • Ανάπτυξη διεκδικητικής συμπεριφοράς.
 • Βελτίωση στην ψυχική υγεία με διαχείριση θυμού, μείωση φόβων, μείωση κρίσεων πανικού.
 • Μειωμένο αίσθημα ενοχών.
 • Αύξηση αυτοεκτίμησης, αυτοπεποίθησης, οργανωτικής ικανότητας, δημιουργικότητας.

 

Η βελτίωση των παραπάνω δεικτών θα έχει επίδραση στη βελτίωση της βιολογικής ηλικίας –π.χ το μήκος των τελομερών και των υπολοίπων βιολογικών παραμέτρων με αποτέλεσμα την αντιστροφή της γήρανσης και τη διατήρηση της νεότητας,την ποιότητα ζωής, τη μείωση της νοσηρότητας και την παράταση της ζωής (η μέτρηση στο τέλος του προγράμματος θα δείξει την αλλαγή).

 

Ποιος μπορεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα:

 • Οποιοσδήποτε θα ήθελε να βελτιώσει τους παραπάνω δείκτες.
 • Υγιείς που θέλουν να βελτιώσουν τις γνώσεις τους και να εγκαταστήσουν ένα υγιεινό τρόπο ζωής για τέλεια υγεία και να γνωρίσουν και να βελτιώσουν τη βιολογική τους ηλικία.
 • Άτομα που επιθυμούν να ελέγξουν το στρες τους (π.χ στην οικογένεια, στις σπουδές, στο επάγγελμα, στις διαπροσωπικές σχέσεις κ.ά) με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται σωματικά (π.χ κεφαλαλγίες η άλλους πόνους) ή ψυχικά (π.χ έντονο άγχος, μειωμένη αυτοεκτίμηση, απώλεια αυτοπεποίθησης κ.ά) ή σε άτομα που ήδη έχουν εμφανίσει κάποια σωματική η ψυχολογική νόσο στις οποίες το στρες έχει παίξει καταλυτικό ρόλο, όπως υπέρταση, κατάθλιψη αλλά και άλλου είδους προβλήματα όπως:
 • Αϋπνία, προβλήματα μνήμης, κρίσεις πανικού, καταθλιπτικά συμπτώματα, άτομα υπέρβαρα, παχύσαρκα, ή με μεταβολικό σύνδρομο, σεξουαλικές δυσλειτουργίες κ.λπ
 • Επίσης άτομα με διαβήτη, αυτοάνοσα νοσήματα, ινομυαλγία, ψωρίαση, ευερέθιστο έντερο, σκλήρυνση κατά πλάκας, καρδιαγγειακά, καρκίνο, και γενικά με οποιοδήποτε άλλο χρόνιο νόσημα, με τη σύμφωνη γνώμη του θεράποντος ιατρού τους.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΟΛΙΣΤΙΚΟ - ΔΕΝ ΕΠΕΜΒΑΙΝΟΥΜΕ, ΔΕΝ ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΜΕ, ΔΕΝ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΟΥΜΕ, ΔΕΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΡΩΣΤΟΥ. Ο ασθενής, συνεχίζει κανονικά τη θεραπεία του, ενώ μπαίνει στο πρόγραμμα με την παρακολούθηση και την σύμφωνη γνώμη του θεράποντος γιατρού του.

 

Έχει εφαρμοστεί στους παρακάτω πληθυσμούς στο παρελθόν ερευνητικά, πιλοτικά με θεαματικά αποτελέσματα τα οποία έχουν δημοσιευτεί η βρίσκονται υπό δημοσίευση δε παρακάτω σχετικές δημοσιεύσεις). 

 • Σε φαινομενικά υγιής πληθυσμούς
 • Σε άτομα με αυξημένο σπλαχνικό λίπος, Παχυσαρκία, διαβήτη, υπέρταση (Ιατρείο Παχυσαρκίας- Διαβήτη Λαϊκό Νοσοκομείο)
 • Σε άτομα με προβλήματα ύπνου, (Ιατρείο ύπνου του Ευαγγελισμού και Ιατρείο ύπνου του Αιγινητείου)
 • Σε άτομα με υπνική άπνοια (Ιατρείο υπνικής άπνοιας ευαγγελισμού)
 • Σε άτομα με ευερέθιστο έντερο (Γαστρεντερολογική κλινική Ναυτικού νοσοκομείου)
 • Σε άτομα με κατάθλιψη (Κέντρο Ψυχικής Υγείας Περιστερίου)
 • Σε άτομα με ήπια γνωστική έκπτωση ιατρείο μνήμης (Νοσοκομείο Νίμιτς)
 • Σε γυναίκες με ινομυαλγία (Αιγινήτειο Νοσοκομείο)
 • Σε άτομα με σκλήρυνση κατά πλάκας (Ιατρείο Σκλήρυνσης Αιγινητείου)
 • Σε αστυνομικούς
 • Σε παιδιά με ΔΕΠΥ
 • Σε δημοτικό σχολείο
 • Σε γυμνάσιο
 • Σε πρωτοετείς φοιτητές του πανεπιστημίου.

 

Ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος:

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει μετά τα μέσα Φεβρουαρίου του 2019.

Το συνολικό καινοτόμο ολιστικό μη φαρμακευτικό πρόγραμμα «Πυθαγόρειος Αυτογνωσία για Διαχείριση του Στρες, Βελτίωση Μνήμης και Ευεξίας» κοστίζει 2.500 ευρώ, ωστόσο, μπορείτε να επωφεληθείτε από το χαμηλό κόστος συμμετοχής αυτό το διάστημα με το ποσό των 1200 ευρώ –επειδή οι καθηγητές που το διεξάγουν δεν πληρώνονται. Υπάρχει κόστος για τις εξετάσεις. 

Χαμηλότερες τιμές για ανέργους, ευαίσθητες ομάδες, ομάδες εργαζομένων (το στρες στην εργασία). 

Το πρόγραμμα προπληρώνεται.  Στείλτε mail εκδήλωσης ενδιαφέροντος  στο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

www.stresssociety.gr Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6982482951

 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 1. Tsoli S, Vasdekis S, Tigani X, Artemiadis A, Chrousos G, Darviri C. A novel cognitive behavioral treatment for patients with chronic insomnia: A pilot experimental study. Complement Ther Med. 2018 Apr;37:61-63. doi: 10.1016/j.ctim.2018.01.015.
 2. Darviri Christina, Zavitsanou Chrysa, Delikou Aikaterini, Giotaki Aikaterini, Artemiadis Artemios, Terentiou Aspasia, Chrousos P. George. A novel non-pharmaceutical treatment for patients with mild cognitive impairment. Psychology, 2016, 7, 678-686.
 3. Christina Darviri, Chrysa Zavitsanou, Aikaterini Delikou, Aikaterini Giotaki, Artemios Artemiadis, Maria Anagnostouli, Liza Varvogli, Spyros Vasdekis, George P. Chrousos. Pythagorean Self-Awareness Serves Successfully as a New Cognitive Behavioral-Based Technique in Multiple Sclerosis Physical and Psychosocial Well-Being and Quality of Life. Psychology, 2016, 7, 572-583.
 4. Darviri Christina, Zavitsanou Chrysa, Delikou Aikaterini, Giotaki Aikaterini, Artemiadis Artemios, Terentiou Aspasia, Chrousos P. George. Pythagorean Self-awareness for Stress Management, Memory Improvement and Sense of Well-being in Mild Cognitive Impairment: A Pilot Study. Stress Management Summit, Philadelphia, USA, July 2015),
 5. Bitchava I., Paleologou A.M.P., Chrousos G.P., Artemiadis A., Darviri C., Pythagorean Self- Awareness serves effectively for Stress- Management on Freshmen: A quasi – experimental study Socrates, 5(2), 2017
 6. Anagnostouli M., Babili I., Chrousos G., Artemiadis A., Darviri C., A novel cognitive- behavioral stress management method for multiple sclerosis. A brief report of an observational study,Neurol Res. 2018 Nov 19:1-4. doi: 10.1080/01616412.2018.1548745.
 7. Chatzikonstantinou F., Miskedaki A., Antoniou Ch., Chatzikonstantinou M., Chrousos G., Darviri Ch., A novel cognitive stress management technique for acne vulgaris: a short report of a pilot experimental study. International Journal of Dermatology, 2018 Sep 19. doi: 10.1111/ijd.14227
 8. Liakopoulou D., Tigani X., Varvogli L., Chrousos G., Darviri Ch. (2018), Stress management and health promotion intervention program for police officers. International Journal of Police Science and Management (under submission)
 9. PSAI: A novel cognitive stress management technique for weight control (2018), Simos D., Kokkinos A., Tentolouris N., Dimosthenopoulos Ch., Mantzou E., European Journal of Clinical Investigation (under submission)
 10. The effect of Pythagorean Self- Awareness on Fibromyalgia Patients: A Quasi – Expertimental Study (2018)., Lali P., Karavis M., Artemiadis A., Argyra E., Pelekasis P., Chrousos G., Darviri Ch. (under submission)
 11. Gorgili K., Artemiadis A., Tigani X., Varvogli L.,Chrousos G., Darviri Ch. (2018). Stress management for patients with irritable bowel syndrome. An experimental study (under submission).
 12. Kapogiannis A., Darviri C., Artemiadis A., Makris G., Tsoli S., Mantzou A., Bachourou Th., Stefanaki Ch., Chrousos G., Pervanidou P., (2018). Implementing a Stress- Management Intervention Program in children with attention deficit hyperactivity disorder (under submission).