Επιστημονική Εταιρεία Ελέγχου του Στρες & Προαγωγής της Υγείας

Στη σημερινή εποχή η ευρεία αναφορά του όρου στρες, καταδεικνύει  τη μεγάλη επίδραση που αυτό ασκεί στην καθημερινότητα  του σύγχρονου ανθρώπου. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το στρες συνδέεται με το 50% περίπου των προβλημάτων υγείας αλλά και με την υιοθέτηση ανθυγιεινού τρόπου ζωής.

Η διαχείριση του Στρες μέσα από την χρήση τεκμηριωμένων επιστημονικών και μη φαρμακευτικών μεθόδων, στοχεύει στην  ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και στην ενδυνάμωση των ατόμων, ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν επιτυχώς τις προκλήσεις της καθημερινότητας και να αποκτήσουν την ικανότητα να ελέγχουν τον εαυτό τους, την υγεία αλλά και το περιβάλλον τους.

Στα πλαίσια της νέας αντίληψης για την υγεία και με στόχο την βελτίωσή της, η Επιστημονική Εταιρεία Ελέγχου του Στρες και Προαγωγής της Υγείας υλοποιεί δίμηνα προγράμματα Διαχείρισης του Στρες & Αλλαγής του Τρόπου Ζωής. Τα προγράμματα αυτά βοηθούν στην βελτίωση τόσο της σωματικής όσο και της ψυχικής υγείας των ατόμων, δεδομένου ότι η σχέση του στρες και των ανθυγιεινών συμπεριφορών με την αύξηση της νοσηρότητας είναι επιστημονικά τεκμηριωμένη.

Τα προγράμματα απευθύνονται είτε σε άτομα που επιθυμούν να ελέγξουν το στρες τους(π.χ. στην οικογένεια, στις σπουδές, στο επάγγελμα, στις διαπροσωπικές σχέσεις κ.α.), με αποτέλεσμα  να επιβαρύνονται σωματικά (π.χ. κεφαλαλγίες ή άλλους πόνους) ή ψυχικά (π.χ. έντονο άγχος, μειωμένη αυτοεκτίμηση, απώλεια αυτοπεποίθησης, κ.α.) είτε σε άτομα που ήδη έχουν εμφανίσει κάποια σωματική ή ψυχολογική νόσο στις οποίες το στρες έχει παίξει καταλυτικό ρόλο, όπως υπέρταση ,κατάθλιψη, αλλά και άλλου είδους ασθένειες.

Ο αριθμός των συναντήσεων που υλοποιούνται στα πλαίσια των εν λόγω προγραμμάτων είναι κατά μέσο όρο 10. Οι 2 πρώτες συναντήσεις αφορούν στην ενημέρωση του προγράμματος, στην λήψη ιστορικού του συμμετέχοντα καθώς και στην πραγματοποίηση των αρχικών μετρήσεων του stress και του τρόπου ζωής (σχετικών με την θεματική του κάθε προγράμματος). Τουλάχιστον 26 ώρες συμμετοχή προϋποθέτουν τα προγράμματα  για κάθε υποψήφιο. Μία φορά την εβδομάδα για 3 περίπου ώρες. Παρέχεται σε όλους τους συμμετέχοντες πιεσόμετρο σύγχρονης τεχνολογίας για την αξιολόγηση της αρτηριακής πίεσης του καθενός, άμεσα σχετιζόμενη με τα επίπεδα στρες του οργανισμού, καθώς και εκπαίδευση στον επιστημονικό τρόπο μέτρησής της.

Οι επόμενες 8 συναντήσεις περιλαμβάνουν εκμάθηση των επιστημονικών τεχνικών διαχείρισης του στρες καθώς και ομιλίες με διάφορες θεματικές ενότητες. Οι συναντήσεις αυτές πραγματοποιούνται τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο ανάλογα με την επιθυμία κάθε ατόμου. Μετά το τέλος του προγράμματος γίνεται επαναξιολόγηση των αρχικών μετρήσεων.
Επιπλέον ατομικές συναντήσεις με τους συνεργάτες του προγράμματος για επίλυση αποριών, συζήτηση θεμάτων που προκύπτουν καθώς και καλύτερη κατανόηση της εφαρμογής των τεχνικών διαχείρισης του στρες,  παρέχονται σε όσους το επιθυμούν. Επίσης παρέχονται προγράμματα εκμάθησης μεμονωμένων και εξειδικευμένων  μεθόδων διαχείρισης του stress  σε όσους το επιθυμούν.

Για πιο εξιδεικευμένες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα Διαχείρισης του Στρες κάντε κλικ στην λίστα που υπάρχει στα δεξιά.