Επιστημονική Εταιρεία Ελέγχου του Στρες & Προαγωγής της Υγείας

Eikona 9
Eikona 8
Eikona 7
Eikona 6
Eikona 5
Eikona 4
Eikona 3
Eikona 2
Eikona 1

Η έκθεση, και ιδιαίτερα η μακροχρόνια έκθεση στο στρες, μπορεί να οδηγήσει σε μία πληθώρα διαταραχών που απειλούν τόσο την σωματική και πνευματική υγεία, όσο και την κοινωνική ευεξία των ατόμων. Το στρες συνδέεται άμεσα

με την κοινωνική και επαγγελματική ζωή του ατόμου και αυτό που επιδιώκεται μέσω του προγράμματος διαχείρισης είναι να αναπτύξουν τα άτομα νέες δεξιότητες αντιμετώπισης, προκειμένου να μπορούν να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τις διάφορες προκλήσεις, πιέσεις και απειλές και να αποκτήσουν τον έλεγχο του περιβάλλοντος και του εαυτού τους.

 

 

 

 

Τα οφέλη που θα αποκομίσουν τα άτομα από τη συμμετοχή τους στο εν λόγω πρόγραμμα, είναι τα ακόλουθα:

 • Μείωση του Στρες/Άγχους
 • Βελτίωση της ποιότητας ζωής
 • Βελτίωση διάθεσης
 • Μείωση κατάθλιψης
 • Βελτίωση της συγκέντρωσης
 • Αύξηση της αυτοεκτίμησης
 • Βελτίωση του ύπνου
 • Βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων
 • Αύξηση του αυτοελέγχου
 • Υιοθέτηση υγιεινών συνηθειών (διατροφή, άσκηση, ρουτίνα, ύπνος κλπ.)
 • Ανάπτυξη ευεξίας
 • Βελτίωση της υγείας
 • Συναισθηματική Ενδυνάμωση• Norman, Paul; Bennett, Pal  Conner, Mark (Ed); Norman, Paul (Ed), (1996)Health locus of control. Predicting health behaviour: Research and practice with social cognition models., (pp. 62-94). Maidenhead, BRK, England: Open University Press, ix, 230 pp.

• Locus of control.  Lefcourt, Herbert M.  Robinson, John P. (Ed); Shaver, Phillip R. (Ed); Wrightsman, Lawrence S. (1991). Measures of personality and social psychological attitudes. Measures of social psychological attitudes, Vol. 1., (pp. 413-499). San Diego, CA, US: Academic Press, xiv, 753 pp

• Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, 2013. Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία, 21 Μαρτίου 2013. Διαθέσιμο στη διεύθυνση: http://osha.europa.eu/en/safety-healthy-in-figures.

• Esch T., Fricchione, G. L., & Stefano G.B., (2003). The therapeutic use of the relaxation response in stress-related diseases. MedSciMonit9, 23-34.

• Varvogli, L., & Darviri, C. (2011). Stress management techniques: evidence-based procedures that  reduce  stress  and promote  health. Ηealth Science Journal  5(2): 74-89.