Επιστημονική Εταιρεία Ελέγχου του Στρες & Προαγωγής της Υγείας

Eikona 9
Eikona 8
Eikona 7
Eikona 6
Eikona 5
Eikona 4
Eikona 3
Eikona 2
Eikona 1

Τα ποσοστά ανεργίας στην Ελλάδα, η οποία επηρεάστηκε περισσότερο απ’ όλες τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες από την οικονομική κρίση του 2008, συνεχώς αυξάνονται. Ταυτόχρονα με την αύξηση της ανεργίας, σημειώθηκε επίσης αύξηση των ατόμων που δηλώνουν κακή υγεία, της εγκληματικότητας και των αυτοκτονιών κατά 45%.

Είναι αποδεδειγμένο ότι η ανεργία και το οικονομικό στίγμα επιδρούν αρνητικά στην σωματική και ψυχική υγεία καθώς αποτελούν χρόνιους στρεσογόνους παράγοντες που σχετίζονται με κακή ποιότητα ζωής, κατάθλιψη, άγχος, χαμηλή αυτοεκτίμηση, χαμηλή υποκειμενική ευημερία και κακή ψυχοσωματική υγεία επηρεάζοντας τον άξονα του στρες (υποθάλαμος-υπόφυση-επινεφρίδια) και αυξάνοντας την έκκριση της ορμόνης κορτιζόλη (ορμόνης του στρες), η οποία είναι αρκετά υψηλή σε ανέργους. Μάλιστα η σχέση μεταξύ στρες και ανεργίας είναι αμφίδρομη καθώς η έλλειψη εργασίας αυξάνει το στρες αλλά και το στρες μπορεί να οδηγήσει σε ανεργία κάνοντας την διαχείριση του επιβεβλημένη. Ο τρόπος αντιμετώπισης του στρες μπορεί να μειώσει τις αρνητικές επιπτώσεις της ανεργίας και να βοηθήσει ένα άτομο να επιλύσει τα προσωπικά του προβλήματα και να αποκαταστήσει την ισορροπία της ψυχολογικής του υγείας.

Τα οφέλη που θα αποκομίσουν τα άτομα από τη συμμετοχή τους στο εν λόγω πρόγραμμα, είναι τα ακόλουθα:

  • Μείωση του Στρες/Άγχους
  • Βελτίωση της ποιότητας ζωής
  • Βελτίωση της διάθεσης
  • Αύξηση της αυτοεκτίμησης 
  • Υιοθέτηση των υγιεινών συνηθειών (διατροφή, άσκηση, ρουτίνα, ύπνος κλπ.)
  • Βελτίωση της Υγείας και της  Ευεξίας

 

Bambra C., Eikemo T.A. (2008). Welfare state regimes, unemployment and health: a comparative study of the relationship between unemployment and self-reported health in 23 European countries. Journal of Epidemiology and Community Health , 63:92–98.

Siepmann T., Wendt K., Petrowski K., Weidner K., Siepmann M. (2013). The effects of heart rate variability biofeedback in unemployed subjects. Autonomic Neuroscience: Basic and Clinical , 177:44-45

Roelfs J.D., Shor E , Davidson K.W., Schwartz J.E. (2011). Losing life and livelihood: A systematic review and meta-analysis of unemployment and all-cause mortality. Social Science & Medicine , 72:840-854.

Schmitz H. (2011). Why are the unemployed in worse health? The causal effect of unemployment on health. Labour Economics , 18:71-78.

Chuang, L.-L, Lin  L.C, Cheng P.J, Chen, C.H, Wu S.C, Chang C.L (2012) Effects of a relaxation training programme on immediate and prolonged stress responses in women with preterm labour. Journal of Advanced Nursing, 68: 170–180.