Επιστημονική Εταιρεία Ελέγχου του Στρες & Προαγωγής της Υγείας

Eikona 9
Eikona 8
Eikona 7
Eikona 6
Eikona 5
Eikona 4
Eikona 3
Eikona 2
Eikona 1

Η περίοδος των εξετάσεων αποτελεί έναν σημαντικό στρεσογόνο παράγοντα που εντείνει το ήδη υπάρχον άγχος που απορρέει από την εφηβεία και δύναται να οδηγήσει στην υιοθέτηση ανθυγιεινών ή δυσπροσαρμοστικών συμπεριφορών. Το στρες της απόδοσης

μπορεί να εκφραστεί εκτός των άλλων και με αδυναμία προσοχής και συγκέντρωσης, αυξημένη πιθανότητα λαθών αλλά και με έλλειψη κινήτρων. Ειδικότερα, πριν τις εξετάσεις αλλά και κατά τη διάρκεια το στρες αυτό εντείνεται από την κακή ποιότητα ύπνου, τα υψηλά επίπεδα ανταγωνισμού του εκπαιδευτικού συστήματος, την ανυπαρξία ενός σωστού συστήματος διαβάσματος αλλά και τις ανθυγιεινές διατροφικές επιλογές.

Πληθώρα ερευνών έχει αναδείξει την σημασία της ανάπτυξης στρατηγικών και τεχνικών διαχείρισης του στρες, μιας και σχετίζονται άμεσα με την αίσθηση ελέγχου που έχει το άτομο πάνω στα στρεσογόνα γεγονότα. Έτσι, αν ο έφηβος έχει την αίσθηση ενός ισχυρού Εγώ, το οποίο μπορεί να επιδράσει πάνω σε όσα του συμβαίνουν, τα επίπεδα του στρες μειώνονται. 

Τα οφέλη που θα αποκομίσουν τα άτομα από τη συμμετοχή τους στο εν λόγω πρόγραμμα, είναι τα ακόλουθα:

  • Μείωση του Στρες/Άγχους
  • Αύξηση της απόδοσης
  • Βελτίωση της συγκέντρωσης
  • Μείωση των καταθλιπτικών συμπτωμάτων
  • Αύξηση της αυτοεκτίμησης και της αυτοπεποίθησης
  • Βελτίωση του ύπνου
  • Βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων
  • Υιοθέτηση υγιεινών συνηθειών (διατροφή, άσκηση, ρουτίνα, ύπνος κλπ.)

 

Nechita, F., Nechita, D., Pîrlog M-C., Rogoveanu, I. (2014).Stress in medical students. Rom J Morphol Embryol, 55(3):1263–1266.

Kim, M. A, Kim, J., Kim, E. J. (2014). Effects of rational emotive behavior therapy for senior nursing students on coping strategies and self-efficacy. Nurse Educ Today.

Zunhammer, M., Eberle, H., Eichhammer, P., & Busch, V. (2013). Somatic Symptoms Evoked by Exam Stress in University Students: The Role of Alexithymia, Neuroticism, Anxiety and Depression. PLoS ONE, 8(12), e84911

Spangler, G. (1997). Psychological and physiological responses during an exam and their relation to personality characteristics. Psychoneuroendocrinology, 22(6):423-41.

MacLaughlin, B. W., Wang, D., Noone, A.-M., Liu, N., Harazduk, N., Lumpkin, M., … Amri, H. (2011). Stress Biomarkers in Medical Students Participating in a Mind Body Medicine Skills Program. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine : eCAM, 950461.

Dayalan, H., Subramanian S., Elango T. (2010).Psychological Well-Being In Medical Students During Exam Stress—Influence Of Short-Term Practice Of Mind Sound Technology. Indian Journal of Medical Sciences, Vol. 64 (11): 501-507.