Επιστημονική Εταιρεία Ελέγχου του Στρες & Προαγωγής της Υγείας

Eikona 9
Eikona 8
Eikona 7
Eikona 6
Eikona 5
Eikona 4
Eikona 3
Eikona 2
Eikona 1

Ο όρος «μαθησιακές δυσκολίες» χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια ανομοιογενή ομάδα διαταραχών που χαρακτηρίζονται από ανεπαρκή ανάπτυξη ακαδημαϊκών και γλωσσικών ικανοτήτων. Τα παιδιά και οι έφηβοι με μαθησιακές δυσκολίες εμφανίζουν υψηλότερα επίπεδα στρες και άγχους

από τους συνομηλίκους τους καθώς και αποκλίνουσα συμπεριφορά. Η αδυναμία των παιδιών να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του σχολείου και να ικανοποιήσουν της προσδοκίες των σημαντικών για αυτά ενηλίκων μπορεί να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα στρες. Πολλές φορές η δυσκολία στο σχολείο είναι συνδεδεμένη  στο μυαλό των παιδιών με τη χαμηλή νοημοσύνη και επηρεάζει αρνητικά την αυτοαντίληψη των παιδιών ως προς τις ικανότητες τους. Έτσι, τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες αναφέρουν χαμηλή γενική ευημερία, υψηλό στρες και αίσθημα διαφορετικότητας κατά τα πρώτα σχολικά χρόνια. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά αυτά στο σχολείο, η «απόρριψη» από τους δασκάλους και το βίωμα επαναλαμβανόμενων αποτυχιών συνδέονται με την εμφάνιση καταθλιπτικών συμπτωμάτων, άγχους, απογοήτευσης και χαμηλή αυτοεκτίμηση.

Παράλληλα, τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, πέρα των δυσκολιών στην σχολική επίδοση, έχουν να αντιμετωπίσουν έναν ακόμα ισχυρό στρεσογόνο παράγοντα που αφορά τις σχέσεις με τους συνομηλίκους. Η έρευνα έχει δείξει ότι τα παιδιά με δυσλεξία, ιδιαίτερα κατά τις πρώτες τάξεις του σχολείου βιώνουν απόρριψη από τους συνομηλίκους, ενώ αρκετά παιδιά αναφέρουν ότι έχουν πέσει θύματα πειραγμάτων ή ακόμα και σχολικού εκφοβισμού από τους συμμαθητές τους εξαιτίας των μαθησιακών δυσκολιών τους. Τα προβλήματα στις σχέσεις με τους συνομηλίκους έχουν ως αποτέλεσμα την περαιτέρω αύξηση των επιπέδων στρες, την μείωση της αυτοεκτίμησης και τη βίωση συναισθημάτων μοναξιάς και απομόνωσης.

Τα οφέλη που θα αποκομίσουν τα άτομα από τη συμμετοχή τους στο εν λόγω πρόγραμμα, είναι τα ακόλουθα:

  • Μείωση του Στρες/Άγχους
  • Ενίσχυση της αυτοεικόνας και της αυτοαντίληψης για τις ακαδημαϊκές ικανότητες
  • Βελτίωση της συγκέντρωσης
  • Αύξηση της δημιουργικότητας
  • Έλεγχος της επιθετικής συμπεριφοράς
  • Βελτίωση της διάθεσης
  • Υιοθέτηση των υγιεινών συνηθειών (διατροφή, άσκηση, ρουτίνα, ύπνος κλπ.)

 

Organization, W., (2004). International Statistical Classification of Diseases and Health Related Problems. Geneva: World Health Organization.

Nelson, J.M., Harwood, H. (2011). Learning disability and anxiety: A meta-analysis. Journal of Learning Disabilities, 44(1), 3-17.

Mammarella, I. C. et al. (2014) Anxiety and depression in children with nonverbal learning disabilities, reading disabilities, or typical development. Journal of Learning Disabilities, 1-10.

Morgan E & Klein C (2000) The Dyslexic Adult in a Non-Dyslexic World. London: Whurr.

Cobb, D. E., Evans, J.R. (1981) The use of biofeedback techniques with school-aged childrens exhibiting behavioural and/or learning problems. Journal of Abnormal Child Psychology, 9 (2), 251-281.

Howard, T. (2005). Physical activity and student performance at school. Journal of School Health, 75 (6), 214-218.

Gains, T, Berry, L. M. (2008). The effect of a self-monitored relaxation breathing exercise on male adolescent aggressive behaviour. Adolescence, 43(170), 291-302.

Nicassio, P. M. et al. (1982). Progressive relaxation, EMG biofeedback and biofeedback placebo in the treatment of sleep-onset insomnia. British Journal of Medical Psychology, 55, 159-166.

Weigensberg, M. J. et al. (2003). Acute effects of stress-reduction Interactive Guided Imagery(SM) on salivary cortisol in overweight Latino adolescents. Journal of Alternative and Complementary Medicine, 15(3), 297-303.

Myrick, R. D., & Myrick, L. S. (1993). Guided imagery: From mystical to practical. Elementary School Guidance and Counseling, 28, 62-72.