Επιστημονική Εταιρεία Ελέγχου του Στρες & Προαγωγής της Υγείας

Eikona 9
Eikona 8
Eikona 7
Eikona 6
Eikona 5
Eikona 4
Eikona 3
Eikona 2
Eikona 1

Η άνοια και η ήπια γνωστική έκπτωση αποτελούν σύνδρομα που ορίζονται από κλινικά, γνωστικά και λειτουργικά κριτήρια τα οποία επηρεάζουν τη μνήμη ή/και άλλους γνωστικούς τομείς. Εκτιμάται ότι περίπου το 10%-20% των ανθρώπων ηλικίας 65 ετών και άνω, πάσχει από άνοια. Η χρόνια ενεργοποίηση του άξονα του στρες συνδέεται

με γνωστικά ελλείμματα, με διαταραχές μάθησης και μόνιμες δομικές βλάβες στον εγκέφαλο. Συνήθη συμπεριφορικά και ψυχολογικά συμπτώματα  πέραν του στρες είναι η κατάθλιψη, το άγχος και η απάθεια.

Τα οφέλη που θα αποκομίσουν τα άτομα από τη συμμετοχή τους στο εν λόγω πρόγραμμα, είναι τα ακόλουθα:

  • Αύξηση της συγκέντρωσης και της προσοχής
  • Μείωση του  στρες και του άγχους
  • Μείωση της κατάθλιψης
  • Βελτίωση της  ποιότητας της ζωής, της μνήμης, των γνωστικών λειτουργιών και της διάθεσης
  • Υιοθέτηση υγιεινών συνηθειών (διατροφή, άσκηση, ρουτίνα, ύπνος κλπ.)

 

Esch T., Fricchione, G. L., & Stefano G.B., (2003). The therapeutic use of the relaxation response in stress-related diseases. MedSciMonit9, 23-34.

Varvogli, L., & Darviri, C. (2011). Stress management techniques: evidence-based procedures that  reduce  stress  and promote  health. Ηealth Science Journal  5(2): 74-89.

Petersen R.C., (2011). Mild Cognitive Impairment. N Engl J Med,364: 2227-2234.

Geda YE, Roberts RO, Knopman DS, et al. Prevalence of neuropsy¬chiatric symptoms in mild cognitive impairment and normal cognitive aging: population-based study. Arch Gen Psychiatry. 2008;65(10): 1193–1198.

Sapolsky, R. M., Krey, L. C. and McEwen, B., (1986). The neuroendocrinology of stress and aging: The glucocorticoid cascade hypothesis. Endocrine Rev. 7(3): 284-301.