Επιστημονική Εταιρεία Ελέγχου του Στρες & Προαγωγής της Υγείας

Eikona 9
Eikona 8
Eikona 7
Eikona 6
Eikona 5
Eikona 4
Eikona 3
Eikona 2
Eikona 1

Τα προβλήματα μνήμης επηρεάζουν την καθημερινή  ζωή, προκαλώντας στρες καθώς το άτομο δυσκολεύεται να κάνει πράγματα και δραστηριότητες που συνήθως πραγματοποιούσε. Για παράδειγμα το άτομο μπορεί να δυσκολεύεται

να κάνει μια διαδικασία που πρέπει να γίνει βήμα-βήμα. Η χρόνια ενεργοποίηση του άξονα του στρες συνδέεται με γνωστικά ελλείμματα, με διαταραχές μάθησης και μόνιμες δομικές βλάβες στον εγκέφαλο. Συνήθη συμπεριφορικά και ψυχολογικά συμπτώματα  πέραν του στρες είναι η κατάθλιψη, το άγχος και η απάθεια.

Τα οφέλη που θα αποκομίσουν τα άτομα από τη συμμετοχή τους στο εν λόγω πρόγραμμα, είναι τα ακόλουθα:

    • Βελτίωση μνήμης, γνωστικών λειτουργιών, συγκέντρωσης και προσοχής.
    • Μείωση στρες/άγχους, βελτίωση ποιότητας ζωής
    • Υιοθέτηση υγιεινών συνηθειών (διατροφή, άσκηση, ρουτίνα, ύπνος κλπ.)
    • Επίτευξη ψυχοφυσιολογικών μεταβολών
    • Δημιουργία ευχάριστων συναισθημάτων

Esch T., Fricchione, G. L., & Stefano G.B., (2003). The therapeutic use of the relaxation response in stress-related diseases. MedSciMonit9, 23-34.

Varvogli, L., & Darviri, C. (2011). Stress management techniques: evidence-based procedures that  reduce  stress  and promote  health. Ηealth Science Journal  5(2): 74-89.