Επιστημονική Εταιρεία Ελέγχου του Στρες & Προαγωγής της Υγείας

Eikona 9
Eikona 8
Eikona 7
Eikona 6
Eikona 5
Eikona 4
Eikona 3
Eikona 2
Eikona 1

Η αρτηριακή υπέρταση πρωταγωνιστεί στο σύγχρονο νοσολογικό φάσμα, ενώ όχι άδικα χαρακτηρίζεται ως «σιωπηλός δολοφόνος». Συχνά διαφεύγει

της έγκαιρης διάγνωσης από τους επαγγελματίες υγείας με συνέπεια την εμφάνιση πλήθους δυσμενών συνεπειών για την υγεία των ατόμων, αλλά και την επιβάρυνση του συστήματος Υγείας και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου. Επιπρόσθετα, το εν λόγω νόσημα, όπως καταδεικνύεται από την πρόσφατη βιβλιογραφία σχετίζεται άμεσα με την αρνητική διάσταση του στρες και τον βεβαρημένο σύγχρονο τρόπο ζωής.

Τα οφέλη που θα αποκομίσουν τα άτομα από τη συμμετοχή τους στο εν λόγω πρόγραμμα, είναι τα ακόλουθα:

  •   Ελάττωση του στρες και του γενικευμένου άγχους
  •   Ελάττωση της αρτηριακής πίεσης και του καρδιακού ρυθμού
  •   Ενίσχυση της αίσθησης ελέγχου και της αυτοεκτίμησης
  •   Βελτίωση της ποιότητας ύπνου
  •   Καταπολέμηση της κόπωσης, της ημικρανίας και των  πονοκεφάλων
  •   Αύξηση της ευεξίας και βελτίωση της ποιότητας ζωής

Chobanian AV, Bakris GL, Black HR, et al. Seventh report of the Joint National Committee on Prevention, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure. Hypertension 2003, 42: 1206–1252.

Lawes CM, Vander Hoorn S, Rodgers A; International Society of Hypertension. Global burden of blood-pressure-related disease, 2001. Lancet 2008, 371(9623):1513-8.

Sparrenberger F, Cichelero FT, Ascoli AM, et al. Does psychosocial stress cause hypertension? A systematic review of observational studies. J Hum Hypertens 2009, 23(1):12-9.

Steptoe A. Psychophysiological stress reactivity and hypertension. Hypertension 2008, 52(2):220-1.