Επιστημονική Εταιρεία Ελέγχου του Στρες & Προαγωγής της Υγείας

Eikona 9
Eikona 8
Eikona 7
Eikona 6
Eikona 5
Eikona 4
Eikona 3
Eikona 2
Eikona 1

Η σύγχρονη έρευνα αποκαλύπτει ότι το στρες μπορεί να είναι εκλυτικό αίτιο τόσο για την έναρξη της νόσου όσο και για τις υποτροπές αυτής. Οι ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας

βιώνουν πολλαπλούς στρεσογόνους παράγοντες που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τη νόσο, όπως οι υποτροπές της νόσου, τα απρόβλεπτα νευρολογικά συμπτώματα, η πολυπλοκότητα της θεραπείας, οι διαπροσωπικές σχέσεις, οι καθημερινές δραστηριότητες, η εργασία κ.α. Μελέτες δείχνουν ότι η διαχείριση του στρες σε ασθενείς με ΣΚΠ έχει θετικές συνέπειες τόσο στον αριθμό των υποτροπών, όσο και στη μαγνητική τομογραφία.

Τα οφέλη που θα αποκομίσουν τα άτομα από τη συμμετοχή τους στο εν λόγω πρόγραμμα, είναι τα ακόλουθα:

  •   Μείωση Στρες/Άγχους
  •   Βελτίωση ψυχικής & σωματικής υγείας
  •   Αύξηση αυτο-αποτελεσματικότητας
  •   Υιοθέτηση υγιεινών συνηθειών (διατροφή, άσκηση, ρουτίνα, ύπνος κλπ.)
  •   Ενδυνάμωση & βελτίωση ποιότητας ζωής

Esch T., Fricchione, G. L., & Stefano G.B., (2003). The therapeutic use of the relaxation response in stress-related diseases. MedSciMonit9, 23-34.

Varvogli, L., & Darviri, C. (2011). Stress management techniques: evidence-based procedures that  reduce  stress  and promote  health. Ηealth Science Journal  5(2): 74-89.

Artemiadis AK, Anagnostouli MC, Alexopoulos EC. Stress as a risk factor for multiple sclerosis onset or relapse: a systematic review. Neuroepidemiology 2011; 36(2): 109-20. 

Artemiadis AK, Vervainioti AA, Alexopoulos EC, Rombos A, Anagnostouli MC, et al. Stress management and multiple sclerosis: a randomized controlled trial. Arch Clin Neuropsychol 2012; 27(4): 406-16.