Επιστημονική Εταιρεία Ελέγχου του Στρες & Προαγωγής της Υγείας

Eikona 9
Eikona 8
Eikona 7
Eikona 6
Eikona 5
Eikona 4
Eikona 3
Eikona 2
Eikona 1

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η υπογονιμότητα αποτελεί ένα συχνό πρόβλημα δημόσιας υγείας εξαιτίας του σύγχρονου τρόπου ζωής. 1 στα 6 ζευγάρια στην Ελλάδα σε αναπαραγωγική ηλικία δεν επιτυγχάνουν τη γονιμότητα. Σύμφωνα με μελέτες, το στρες μπορεί να διπλασιάσει τον κίνδυνο της υπογονιμότητας

και να καθυστερήσει την εγκυμοσύνη. Το στρες και  η υπογονιμότητα συνθέτουν ένα φαύλο κύκλο. Το στρες μπορεί να επηρεάσει τη γονιμότητα, αλλά και η υπογονιμότητα επηρεάζει την ψυχική διάθεση. Η υπογονιμότητα και το στρες οδηγούν στη δημιουργία έντονων συναισθημάτων (π.χ. ανησυχία, ανυπομονησία, ντροπή και ενοχές), στην απώλεια αυτοελέγχου και στο αίσθημα κοινωνικής ανεπάρκειας.

Τα οφέλη που θα αποκομίσουν τα άτομα από τη συμμετοχή τους στο εν λόγω πρόγραμμα, είναι τα ακόλουθα:

  •   Μείωση του Στρες/Άγχους
  •   Αύξηση της αποτελεσματικότητας των μεθόδων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής
  •   Μείωση της πιθανότητας εμφάνισης υπέρτασης, διαβήτη, παχυσαρκίας κατά την κύηση
  •   Μείωση της εμφάνισης επιλόχειας κατάθλιψης
  •   Βελτίωση της ποιότητας της ζωής
  •   Υιοθέτηση υγιεινών συνηθειών (διατροφή, άσκηση, ρουτίνα, ύπνος κλπ.)
  •   Βελτίωση διάθεσης

 

Central Intelligence Agency (2013). The World fctbook. Διαθέσιμο στο:  https://www.cia.gov/library/publications/the-world factbook/fields/2127.html Τελευταία ημερομηνία πρόσβασης 20.09. 13.

Verhaak, C.M., et al., Women’s emotional adjustment to IVF: a systematic review of 25 years of research. Human Reproduction Update, 2007. 13(1): p. 27–36.

Hillary Klonoff-Cohen, H., et al, A prospective study of stress among women undergoing in vitro fertilization or gamete intrafallopian transfer. Fertility and sterility, 2001. 76 (4): p. 657-687.

Esch T., Fricchione, G. L., & Stefano G.B., (2003). The therapeutic use of the relaxation response in stress-related diseases. MedSciMonit9, 23-34.

Varvogli, L., & Darviri, C. (2011). Stress management techniques: evidence-based procedures that  reduce  stress  and promote  health. Ηealth Science Journal  5(2): 74-89.