Επιστημονική Εταιρεία Ελέγχου του Στρες & Προαγωγής της Υγείας

Eikona 9
Eikona 8
Eikona 7
Eikona 6
Eikona 5
Eikona 4
Eikona 3
Eikona 2
Eikona 1

Στην σημερινή εποχή έχει ενταθεί το φαινόμενο των εξαρτήσεων εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και της αυξανόμενης ανεργίας. Οι εξαρτήσεις αποτελούν προβληματικές συμπεριφορές που εκδηλώνονται με υποτροπιάζουσες και σημαντικά αρνητικές συνέπειες

οι οποίες είναι απόρροια της επανάληψης των συμπεριφορών ή της λήψης της ουσίας. Οι εξαρτήσεις μπορεί να αφορούν είτε τη λήψη κάποιας ουσίας είτε την εμπλοκή με κάποια συμπεριφορά (π.χ. τζόγο, κατανάλωση αγαθών, φαγητό, χρήση υπολογιστή, διαδίκτυο, σεξουαλική δραστηριότητα, εργασία κα.). Οι εξαρτήσεις που μαστίζουν στην Ελλάδα είναι κυρίως το αλκοόλ και τα τυχερά παιχνίδια οι οποίες χρησιμοποιούνται ως τρόπος αποφυγής αρνητικών συναισθημάτων και σκέψεων. Επομένως η ακατανίκητη τάση για τέτοιου είδους συμπεριφορές δημιουργείται από την αναμενόμενη αίσθηση ικανοποίησης ή/και ως αντίδραση στο στρες.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα στρεσογόνα γεγονότα να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην έναρξη της χρήσης αλλά και στην υποτροπή. Κλινικές μελέτες καταδεικνύουν ότι το οξύ στρες μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της λήψης ναρκωτικών όπως οι αμφεταμίνες, η κοκαΐνη και το αλκοόλ. Επομένως θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι το στρες παίζει τόσο έναν πρωτογενή όσο και έναν δευτερογενή ρόλο στην εξαρτητική διαδικασία.

Τα οφέλη που θα αποκομίσουν τα άτομα από τη συμμετοχή τους στο εν λόγω πρόγραμμα, είναι τα ακόλουθα:

  • Μείωση του Στρες/Άγχους
  • Μείωση της καταχρηστικής συμπεριφοράς
  • Διακοπή εξαρτητικής συμπεριφοράς
  • Μείωση αγχωδών & καταθλιπτικών συμπτωμάτων
  • Υιοθέτηση υγιεινών συνηθειών (διατροφή, άσκηση, ρουτίνα, ύπνος κλπ.)
  • Αύξηση αυτοεκτίμησης
  • Μείωση υποτροπών
  • Μείωση δυσφορικού συναισθήματος από την διακοπή της εξάρτησης
  • Ενδυνάμωση του ατόμου
  • Βελτίωση των κοινωνικών και των διαπροσωπικών σχέσεων

Sussman S., Lisha N., Griffiths M. (2011). Prevalence of the Addictions: A problem of the majority of the minority. Eval Health Prof. 34(1):3-56

Koob G., Kreek M.J (2007). Stress, Dysregulation of dryg Reward pathways and the transition to drug dependence. Am J Psychiatry. 164:1149-1159

King G., Alicata D., Cloak C., Chang L. (2010). Psychiatric Symptoms and HPA Axis in Adolescent Methamphetamine Users. J Neuroimmune Pharmacol. 5(4):582-591

Veenstra M., Lemmens P., Friesema I. et al (2007). Coping style mediates impact of stress on alcohol use: a prospective population based study. Addiction, 102(12):1890-8