Επιστημονική Εταιρεία Ελέγχου του Στρες & Προαγωγής της Υγείας

Eikona 9
Eikona 8
Eikona 7
Eikona 6
Eikona 5
Eikona 4
Eikona 3
Eikona 2
Eikona 1

Μία χειρουργική επέμβαση μπορεί να επιφέρει μεγάλο στρες.  Το άτομο, εκτός από την ανησυχία για τις πιθανές επιπλοκές,

ακόμη και σε μικρές χειρουργικές επεμβάσεις, νιώθει το κίνδυνο της επέμβασης με αποτέλεσμα να στρεσάρεται ο οργανισμός του περισσότερο. Επίσης, το στρες μιας χειρουργικής επέμβασης έχει μια κρίσιμη επίδραση στην ψυχολογική κατάσταση του ατόμου. Η χειρουργική επέμβαση και ο μετεγχειρητικός πόνος παράγουν επιπλέον σημαντικό στρες. Το στρες είναι τόσο υψηλό πριν το χειρουργείο που ακόμα και όταν παρουσιάζονται οι πρώτες πληροφορίες με απλά λόγια, οι ασθενείς θυμούνται μόνο το 30% έως το 50%. Έρευνες έχουν δείξει ότι το χειρουργικό στρες προκαλεί μια ισχυρή φλεγμονώδη απόκριση κοντά στο σημείο που θα γίνει η χειρουργική επέμβαση και σε όλο το σώμα, αυξάνοντας ορισμένες πρωτεΐνες κυτταρικής σηματοδότησης που ονομάζονται κυτοκίνες οι οποίες αυξάνουν τη φλεγμονή και καταστέλλουν την ανοσοαπόκριση.

Τα οφέλη που θα αποκομίσουν τα άτομα από τη συμμετοχή τους στο εν λόγω πρόγραμμα, είναι τα ακόλουθα:

  • Μείωση του Στρες/Άγχους
  • Μείωση του πόνου
  • Βελτίωση της ποιότητας ζωής
  • Μείωση καταθλιπτικών συμπτωμάτων
  • Υιοθέτηση υγιεινών συνηθειών (διατροφή, άσκηση, ρουτίνα, ύπνος κλπ.)
  • Αύξηση της αυτοεκτίμησης
  • Βελτίωση της διάθεσης
  • Ενδυνάμωση του ατόμου

Kshettry VR, Carole LF, Henly SJ, et al: Complementary alternative medical therapies for heart surgery patients: Feasibility, safety, and impact. Ann Thorac Surg 81:201-205, 2006

Cohen L, Parker PA, Vence L, et al. Presurgical stress management improves postoperative immune function in men with prostate cancer undergoing radical prostatectomy. Psychosom Med. 73(3):218-25, 2011.

Manzoni GM, Pagnini F, Castelnuovo G, Molinari E. Relaxation training for anxiety: a ten-years systematic review with meta-analysis. BMC Psychiatry. 2008; 8: 41.

Holden-Lund C. Effects of relaxation with guided imagery on surgical stress and wound healing. Research in Nursing and Health. 1988; 235-244.

L. Cohen, P. A. Parker, L. Vence, C. Savary, D. Kentor, C. Pettaway, R. Babaian, L. Pisters, B. Miles, Q. Wei, L. Wiltz, T. Patel, L. Radvanyi. 2011.Presurgical Stress Management Improves Postoperative Immune Function in Men With Prostate Cancer Undergoing Radical Prostatectomy. Psychosomatic Medicine,