Επιστημονική Εταιρεία Ελέγχου του Στρες & Προαγωγής της Υγείας

Eikona 9
Eikona 8
Eikona 7
Eikona 6
Eikona 5
Eikona 4
Eikona 3
Eikona 2
Eikona 1

Η νευρική ανορεξία (Anorexia nervosa) πιο γνωστή ως ανορεξία είναι ένα ετερογενές σύνδρομο το οποίο χαρακτηρίζεται από άρνηση επαρκούς σίτισης, έναν φόβο για απόκτηση βάρους και από μια διαστρεβλωμένη εικόνα για τον εαυτό. Είναι μια σοβαρή ψυχική διαταραχή με υψηλό ποσοστό παρενεργειών,

μεγάλο διάστημα θεραπείας (περίπου 5 χρόνια) και ποσοστό θνησιμότητας.

Πληθώρα ερευνών έχει καταδείξει ότι τα άτομα που εμφανίζουν διατροφικές διαταραχές έχουν δυσκολία στην αυτορρύθμιση και διαχείριση των συναισθημάτων τους. Μάλιστα αυτή η δυσκολία σε συνδυασμό με το στρες έχει ισχυρή προγνωστική αξία στην εμφάνιση της ανορεξίας.  Φαίνεται λοιπόν, ότι τα άτομα αυτά είναι πιο ευάλωτα στην αντιμετώπιση και διαχείριση στρεσογόνων παραγόντων γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε βουλιμία ή ανορεξία ως προσπάθεια αντιστάθμισης δυσφορικών ή αρνητικών συναισθημάτων.

Τα οφέλη που θα αποκομίσουν τα άτομα από τη συμμετοχή τους στο εν λόγω πρόγραμμα, είναι τα ακόλουθα:

  • Αύξηση του βάρους
  • Μείωση του Στρες/Άγχους
  • Βελτίωση της ποιότητας της ζωής
  • Ανάπτυξη ευεξίας
  • Υιοθέτηση υγιεινών συνηθειών (διατροφή, άσκηση, ρουτίνα, ύπνος κλπ.)
  • Βελτίωση διάθεσης
  • Μείωση κατάθλιψης
  • Βελτίωση της αυτοεικόνας και της  αυτοεκτίμησης

Miller, S. P, Redlich A. D & Steiner, H. (2003). The Stress Response in Anorexia Nervosa. Child Psychiatry and Human Development, Vol. 33(4), pp. 295-306.

Strober, M. (2006). Stressful Life Events Associated with Bulimia in Anorexia Nervosa, Empirical Findings and Theoretical Speculations. International Journal of Eating Disorders, Vol 3(2), pp. 3-16.

Brewer J., Potenza M. (2008). The Neurobiology and genetics of impulse control disorders:relationships to drug addictions. Biochem Pharmacol. 75(1):63-75

Wagner, A.,  Aizenstein, H,  Venkatraman,  V. K., Fudge,  J., May,  C., Mazurkewicz, L.,. Frank, G. K, Bailer,  U. F., Fischer,  L., Nguyen, V., Carter, C., Putnam,  K., Kaye, W. H. (2007). Altered Reward Processing in Women Recovered From Anorexia Nervosa. The American Journal Of Psychiatry, Vol 164 (12), pp. 1842-1849

Fladung, A.K, Grön, G., Grammer, K., Herrnberger, B., Schilly, E., Grasteit, S., Wolf, R. C., Walter, H., von Wietersheim, J. (2010). A neural signature of anorexia nervosa in the ventral striatal reward system. Am J Psychiatry, 167(2), pp. 206-12.