Επιστημονική Εταιρεία Ελέγχου του Στρες & Προαγωγής της Υγείας

Eikona 9
Eikona 8
Eikona 7
Eikona 6
Eikona 5
Eikona 4
Eikona 3
Eikona 2
Eikona 1

Το άσθμα είναι μία χρόνια φλεγμονώδης διαταραχή των αεραγωγών και μία από τις συχνότερες ασθένειες, η οποία προσβάλλει το 9.6% των παιδιών. Στην Ελλάδα, ο επιπολασμός του άσθματος στα παιδιά ανέρχεται στο 6.9%. Το ψυχολογικό στρες

είναι ένας σημαντικός παράγοντας που συνεισφέρει στην ανάπτυξη διαταραχών του αναπνευστικού συστήματος και ειδικότερα του άσθματος κατά τη παιδική ηλικία. Πιο συγκεκριμένα έχει βρεθεί ότι τα στρεσογόνα γεγονότα μπορούν να αυξήσουν το κίνδυνο οξέος άσθματος για τις επόμενες δύο μέρες.

Τα οφέλη που θα αποκομίσουν τα άτομα από τη συμμετοχή τους στο εν λόγω πρόγραμμα, είναι τα ακόλουθα:

  • Μείωση του Στρες/Άγχους
  • Μείωση των κρίσεων άσθματος/ των εισαγωγών στο νοσοκομείο
  • Μείωση των απουσιών από το σχολείο
  • Βελτίωση της ποιότητας ζωής
  • Βελτίωση της διάθεσης
  • Μείωση της επιθετικής συμπεριφοράς
  • Αύξηση της αυτοεκτίμησης 
  • Βελτίωση του ύπνου
  • Υιοθέτηση των υγιεινών συνηθειών (διατροφή, άσκηση, ρουτίνα, ύπνος κλπ.)

Dreger, Lisa C, Kozyrskyj Anita L, HayGlass Kent T, Becker Allan B, and MacNeil Brian J. (2010) “Lower cortisol levels in children with asthma exposed to recurrent maternal distress from birth.” The Journal of allergy and clinical immunology, 125, (1) 116–122.

Long, Kristin A, Linda J Ewing, Sheldon Cohen, David Skoner, Deborah Gentile, Jennifer Koehrsen, Chelsea Howe, et al. (2011). “Preliminary Evidence for the Feasibility of a Stress Management Intervention for 7- to 12-year-olds with Asthma.” The Journal of Asthma: Official Journal of the Association for the Care of Asthma, 48, (2), 162–170

Marin J Teresa., Ma, Chen Edith, Phd, Munch Jennifer A., Ba, And Miller Gregory E., Phd, (2009), Double-Exposure to Acute Stress and Chronic Family Stress is Associated With Immune Changes in Children With Asthma, Psychosomatic Medicine, 71,378–384

Priftis K. N., Papadimitriou A., Nicolaidou P., Chrousos G. P., (2009), Dysregulation of the stress response in asthmatic children, Allergy, 64, 18–31