Επιστημονική Εταιρεία Ελέγχου του Στρες & Προαγωγής της Υγείας

Eikona 9
Eikona 8
Eikona 7
Eikona 6
Eikona 5
Eikona 4
Eikona 3
Eikona 2
Eikona 1

Η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας συγκαταλέγεται ανάμεσα στις πιο συνηθισμένες αναπτυξιακές διαταραχές της παιδικής ηλικίας. Στην Ελλάδα τα ποσοστά εμφάνισης της ΔΕΠ-Υ κυμαίνονται από 5-11%. Το παιδί με ΔΕΠ-Υ αντιμετωπίζει υψηλά επίπεδα στρες

καθώς έρχεται αντιμέτωπο με συμπτώματα όπως η μειωμένη προσοχή και η υπερκινητικότητα τα οποία συνδέονται με χαμηλή αυτοεκτίμηση, σχολική αποτυχία καθώς και διάφορα προβλήματα συμπεριφοράς.  Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει καθημερινά αυξάνουν σε σημαντικό βαθμό το στρες το οποίο με τη σειρά του μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο για την εμφάνιση προβλημάτων υγείας καθώς την επιδείνωση των συμπτωμάτων της ΔΕΠ-Υ.

Τα οφέλη που θα αποκομίσουν τα άτομα από τη συμμετοχή τους στο εν λόγω πρόγραμμα, είναι τα ακόλουθα:

  •   Μείωση του Στρες/Άγχους
  •   Βελτίωση της ποιότητας ζωής
  •   Βελτίωση της διάθεσης
  •   Βελτίωση της συμπεριφοράς
  •   Βελτίωση της σχολικής επίδοσης
  •   Αύξηση της αυτοεκτίμησης και της αυτοπεποίθησης
  •   Μείωση του αισθήματος θυμού
  •   Υιοθέτηση των υγιεινών συνηθειών (διατροφή, άσκηση, ρουτίνα, ύπνος κλπ.)

Esch T., Fricchione, G. L., & Stefano G.B., (2003). The therapeutic use of the relaxation response in stress-related diseases. MedSciMonit9, 23-34.

Varvogli, L., & Darviri, C. (2011). Stress management techniques: evidence-based procedures that  reduce  stress  and promote  health. Ηealth Science Journal  5(2): 74-89.

Κάκουρος Ε., Μπαλούρδος Δ., & Ρεκούτης Π., (1995). Διερεύνηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα παιδιά που παραπέμπονται σε ιατροπαιδαγωγικό κέντρο. Επιθεώρηση Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού, 32-33, 61-76.

Κάκουρος Ε., & Μανιαδάκη Κ., (2002β). Το Σύνδρομο της ΔΕΠ-Υ και η επίδρασή του στη σχολική επίδοση και στη συμπεριφορά των παιδιών. Νέα Παιδεία, 101, 152-166.

Edbom T., (2006). Long-term relationships between symptoms of attention deficit hyperactivity disorder and self-esteem in a prospective longitudinal study of twins. Acta Paediatrica, 95, 650-657.