Επιστημονική Εταιρεία Ελέγχου του Στρες & Προαγωγής της Υγείας

Eikona 9
Eikona 8
Eikona 7
Eikona 6
Eikona 5
Eikona 4
Eikona 3
Eikona 2
Eikona 1

Η υπέρταση στα παιδιά παρουσιάζει ιδιαίτερη αύξηση τις δύο τελευταίες δεκαετίες. Ο σύγχρονος τρόπος ζωής, το σωματικό βάρος, η έλλειψη άσκησης, η καθιστική ζωή και ο χρόνος που διαθέτουν τα παιδιά μπροστά στη τηλεόραση και στον ηλεκτρονικό υπολογιστή  συνδέονται με την αύξηση της αρτηριακής πίεσης. Ακόμα σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν

την αρτηριακή πίεση στα παιδιά είναι η συναισθηματική διάθεση (συναισθήματα όπως ο φόβος, ο θυμός κα.) και το στρες. Έρευνες έχουν δείξει ότι το σωματικό και το συναισθηματικό στρες μπορεί να αυξήσει την αρτηριακή πίεση στα παιδιά. Η αύξηση της αρτηριακή πίεσης σε συνδυασμό με το χρόνιο στρες μπορεί να οδηγήσουν σε πονοκεφάλους, κόπωση, αδυναμία ανάπτυξης, θολή όραση, ρινορραγίες κα.

Τα οφέλη που θα αποκομίσουν τα άτομα από τη συμμετοχή τους στο εν λόγω πρόγραμμα, είναι τα ακόλουθα:

  • Μείωση του Στρες/Άγχους
  • Μείωση της αρτηριακής πίεσης
  • Βελτίωση της ποιότητας ζωής
  • Βελτίωση της διάθεσης
  • Μείωση της επιθετικής συμπεριφοράς
  • Αύξηση της αυτοεκτίμησης 
  • Υιοθέτηση των υγιεινών συνηθειών (διατροφή, άσκηση, ρουτίνα, ύπνος κλπ.)

Litwin M.,  Michałkiewicz J., Gackowska L. (2013). Primary hypertension in children and adolescents is an immuno-metabolic disease with hemodynamic consequences. Curr Hypertens Rep. 15(4):331-9.

Moyer V.A., U.S. Preventive Services Task Force. (2013). Screening for primary hypertension in children and adolescents: U.S. Preventive Services Task Force recommendation statement. Pediatrics. 132(5):907-14.

Truong U., Fonseca B., Dunning J., Burgett S., Lanning C., Ivy D.D., Shandas R., Hunter K., Barker A.J. (2013). Wall shear stress measured by phase contrast cardiovascular magnetic resonance in children and adolescents with pulmonary arterial hypertension. J Cardiovasc Magn Reson. 13(15):81.

Ostrow V., Wu S., Aguilar A., Bonner R. J., Suarez E., De Luca F. (2011). Association between oxidative stress and masked hypertension in a multi-ethnic population of obese children and adolescents. J Pediatr. 158(4):628-633.