Επιστημονική Εταιρεία Ελέγχου του Στρες & Προαγωγής της Υγείας

Eikona 9
Eikona 8
Eikona 7
Eikona 6
Eikona 5
Eikona 4
Eikona 3
Eikona 2
Eikona 1

Οι διαβητικοί ασθενείς έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι με διάφορες στρεσογόνες καταστάσεις. Η ίδια η ασθένεια καθώς και η διαδικασία χορήγησης ινσουλίνης δια βίου αποτελούν χρόνιους στρεσογόνους παράγοντες

τόσο για τους ασθενείς όσο και για τις οικογένειές τους.  Και ενώ η ίδια η ασθένεια προκαλεί στρες, το στρες με τη σειρά του παρεμποδίζει τον επιτυχή έλεγχο των επιπέδων γλυκόζης στους διαβητικούς ασθενείς.

Τα οφέλη που θα αποκομίσουν τα άτομα από τη συμμετοχή τους στο εν λόγω πρόγραμμα, είναι τα ακόλουθα:

  •   Μείωση του Στρες/Άγχους
  •   Βελτίωση του γλυκαιμικού ελέγχου
  •   Ρύθμιση του σακχαρώδους διαβήτη
  •   Βελτίωση της ποιότητας ζωής
  •   Αύξηση της αυτοεκτίμησης 
  •   Υιοθέτηση των υγιεινών συνηθειών (διατροφή, άσκηση, ρουτίνα, ύπνος κλπ.)

Davidson M., Penney ED., Muller B. Stressors and Self-Care Challenges Faced by Adolescents Living With Type 1 Diabetes. Applied Nursing Research. 2004; 17(2): 72-80.

Riazia A., Pickupb J., Bradley C. Daily stress and glycaemic control in Type 1 diabetes: individual differences in magnitude, direction, and timing of stress-reactivity. Diabetes Research and Clinical Practice. 2004; 66: 237–244.

Chrousos GP. Stressors, stress and neuroendocrine integration of the adaptive response: The 1997 Hans Selye memorial lecture. Annals of the New York Academy of Science. 2006; 851: 311-335.

Chrousos GP.Stress and disorders of the stress system. Nature. 2009; 5: 374-381

Charmandari E, Tsigos C, Chrousos GP: Endocrinology of the stress response. Annu. Rev. Physiol. 2005; 67: 259-284.