Επιστημονική Εταιρεία Ελέγχου του Στρες & Προαγωγής της Υγείας

Eikona 9
Eikona 8
Eikona 7
Eikona 6
Eikona 5
Eikona 4
Eikona 3
Eikona 2
Eikona 1

Αδιαμφισβήτητο είναι το γεγονός ότι, η εργασία είναι μια δραστηριότητα που καταλαμβάνει μεγάλο μέρος της ζωής των ανθρώπων. Πληθώρα ερευνών έχει αναδείξει το στρες στην εργασία ως κυρίαρχο παράγοντα ψυχοκοινωνικού κινδύνου

σχετικά με την εργασιακή υγεία και ασφάλεια. Επιδημιολογικές, μάλιστα, μελέτες επισημαίνουν ότι το ποσοστό των εργαζομένων των οποίων τα επίπεδα στρες είναι σε τέτοιο βαθμό που χρήζουν διαχείρισης ανέρχεται στο 15 %. Συγκεκριμένα, το εργασιακό στρες, η βία και η παρενόχληση έχουν αναγνωριστεί ως οι κυριότεροι παράγοντες που επιδρούν αλλά και καθορίζουν την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Πληθώρα μελετών αναδεικνύει ότι το εργασιακό στρες πλήττει όλες τις βαθμίδες εργαζομένων σε μια επιχείρηση.

Τα οφέλη που θα αποκομίσουν τα άτομα από τη συμμετοχή τους στο εν λόγω πρόγραμμα, είναι τα ακόλουθα:

 • Μείωση Εργασιακού Στρες και Άγχους
 • Αύξηση της παραγωγικότητας, της απόδοσης και των κινήτρων
 • Αύξηση της αυτοσυγκέντρωσης, του αυτοελέγχου και της δημιουργικότητας
 • Διαχείριση του χρόνου
 • Διαχείριση του θυμού
 • Βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων
 • Βελτίωση της ικανότητας λήψης αποφάσεων
 • Υιοθέτηση υγιεινών συνηθειών (διατροφή, άσκηση, ύπνος κλπ.)
 • Ανάπτυξη μεθοδικής και ώριμης σκέψης
 • Βελτίωση της υγείας
 • Συναισθηματική ενδυνάμωση

Eller, N. H., Kristiansen, J., & Hansen, Å. M. (2011). Long-term effects of psychosocial factors of home and work on biomarkers of stress. International Journal of Psychophysiology, 79(2), 195–202. doi:10.1016/j.ijpsycho.2010.10.009

Mori, M., Tajima, M., Kimura, R., Sasaki, N., Somemura, H., Ito, Y., Tanaka, K. (2014). A Web-Based Training Program Using Cognitive Behavioral Therapy to Alleviate Psychological Distress Among Employees: Randomized Controlled Pilot Trial. JMIR Research Protocols, 3(4), e70. doi:10.2196/resprot.3629

Law, R., Dollard, M. F., Tuckey, M. R., & Dormann, C. (2011). Psychosocial safety climate as a lead indicator of workplace bullying and harassment, job resources, psychological health and employee engagement. Accident Analysis & Prevention, 43(5), 1782–1793. doi:10.1016/j.aap.2011.04.010

González, E. R., Cockburn, W., and Irastorza, X. (2015). European Agency for Safety and Health at Work. European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks Managing safety and health at work. European Risk Observatory Report. Available at osha.europa.eu/el.

 

Καλέστε μας σήμερα για να μάθετε πώς αυτό το πρόγραμμα μπορεί να βοηθήσει ώστε να ενισχυθεί η ευεξία των εργαζομένων σας και να δημιουργηθεί ένα παραγωγικό και υγιές εργασιακό περιβάλλον.

Για τους εργαζόμενους

 • Μεγαλύτερη παρακίνηση και δέσμευση στη δουλειά τους
 • Ακμαιότερο ηθικό κατά την εργασία
 • Νιώθουν ότι είναι μέλη μιας ομάδας και ότι συμβάλουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, με αποτέλεσμα να γίνονται πιο δεκτικοί σε αλλαγές
 • Βελτιώνονται οι σχέσεις τόσο μεταξύ των managers και όσο και μέσα στην ομάδα
 • Μεγαλύτερη ικανοποίηση από την εργασία

Για εργοδότες

 • Μείωση ροής προσωπικού και πρόθεσης αποχώρησης από την επιχείρηση
 • Βελτίωση της διαχείρισης απουσιών και μείωση των χαμένων ημερών εργασίας λόγω ασθένειας
 • Βελτίωση της ποιότητας εργασίας
 • Βελτίωση της εικόνας και της φήμης της επιχείρησης
 • Καλύτερη κατανόηση του προσωπικού

Οικονομικά οφέλη

 • Βελτίωση της απόδοσης της επένδυσης για κατάρτιση και εξέλιξη των εργαζόμενων
 • Βελτίωση των σχέσεων με τους πελάτες και τους προμηθευτές
 • Μείωση δαπανών λόγω άδειας ασθένειας
 • Μείωση υπερωριών ή της στρατολόγησης άλλων εργαζομένων για την κάλυψη του ασθενούς