Επιστημονική Εταιρεία Ελέγχου του Στρες & Προαγωγής της Υγείας

Eikona 9
Eikona 8
Eikona 7
Eikona 6
Eikona 5
Eikona 4
Eikona 3
Eikona 2
Eikona 1

Η "Επιστημονική Εταιρεία Ελέγχου του Στρες & Προαγωγής της Υγείας" πέραν των ολοκληρωμένων προγραμμάτων διαχείρισης του στρες, παρέχει τη δυνατότητα εκπαίδευσης εργαζομένων και στελεχών σε μεμονωμένες επιστημονικά τεκμηριωμένες τεχνικές διαχείρισης του στρες