Επιστημονική Εταιρεία Ελέγχου του Στρες & Προαγωγής της Υγείας

Eikona 9
Eikona 8
Eikona 7
Eikona 6
Eikona 5
Eikona 4
Eikona 3
Eikona 2
Eikona 1

Στην καθημερινή μας ζωή, όλοι μας έχουμε έρθει αντιμέτωποι με το στρες. Ο καθένας από μας μπορεί να θυμηθεί μια περίοδο κατά την οποία βίωνε αυξημένα επίπεδα στρες είτε στο εργασιακό, είτε στο οικογενειακό του περιβάλλον, ή στην κοινωνική του ζωή. Οι αυξημένες αυτές απαιτήσεις και η καθημερινή πίεση όταν ξεπεράσει τις δυνατότητες και τα όριά μας μπορεί να οδηγήσει σε συναισθηματική, κοινωνική ή/και επαγγελματική αποσταθεροποίηση.

Εφορμώντας από την βασική αρχή της Υγείας για όλους, στόχοι μας είναι η ενδυνάμωση και εκπαίδευση του ατόμου ώστε να μπορεί να μετασχηματίζει το στρες σε ευκαιρία για μάθηση και προσωπική βελτίωση. Πληθώρα ερευνών έχει καταδείξει την καθοριστική επίδραση πολυπαραγοντικών προγραμμάτων διαχείρισης του στρες και προαγωγής της υγείας, στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων, στην αύξηση των επιπέδων ικανοποίησης από τη ζωή και τον εαυτό τους, στην υιοθέτηση υγιεινών συμπεριφορών και στα επίπεδα γενικής υγείας τους.

Quick, J.C. and Cooper, C.L., (2003). Fast Facts: Stress and Strain. Oxford, Health Press

Benson Herbert (1975).The Relaxation Response. New York: Morrow