Επιστημονική Εταιρεία Ελέγχου του Στρες & Προαγωγής της Υγείας

Eikona 9
Eikona 8
Eikona 7
Eikona 6
Eikona 5
Eikona 4
Eikona 3
Eikona 2
Eikona 1

Το στρες αποτελεί βασικό παράγοντα κινδύνου για την υγεία, σε όλα τα επίπεδά της, σωματικό, πνευματικό και κοινωνικό. Οι διαταραχές που συνδέονται με το στρες μπορούν να ταξινομηθούν σε τρεις κύριες κατηγορίες: στις σωματικές (καρδιαγγειακά νοσήματα, καρκίνος, διαβήτης, άσθμα, διαταραχές του πεπτικού κα.), στις ψυχολογικές (κατάθλιψη, μετατραυματική διαταραχή του στρες, διαταραχές του άγχους επαγγελματική εξουθένωση κα.) και στις διαταραχές της συμπεριφοράς.