Επιστημονική Εταιρεία Ελέγχου του Στρες & Προαγωγής της Υγείας

Eikona 9
Eikona 8
Eikona 7
Eikona 6
Eikona 5
Eikona 4
Eikona 3
Eikona 2
Eikona 1

Οι κυριότεροι τρόποι αντιμετώπισης του στρες είναι:

  • Εφαρμογή επιστημονικών τεχνικών διαχείρισης του στρες
  • Τροποποίηση συμπεριφοράς
  • Σωματική άσκηση
  • Διατροφή
  • Σωστή ρουτίνα 24ώρου
  • Διαχείριση του χρόνου
  • Εγκαθίδρυση υποστηρικτικών δομών και σχέσεων
  • Μέθοδοι έκφρασης συναισθημάτων