Επιστημονική Εταιρεία Ελέγχου του Στρες & Προαγωγής της Υγείας

Eikona 9
Eikona 8
Eikona 7
Eikona 6
Eikona 5
Eikona 4
Eikona 3
Eikona 2
Eikona 1

Δημοσιεύσεις

ü 

Tsoli S, Vasdekis S, Tigani X, Artemiadis A, Chrousos G, Darviri C. A novel cognitive behavioral treatment for patients with chronic insomnia: A pilot experimental study. Complement Ther Med. 2018 Apr;37:61-63. doi: 10.1016/j.ctim.2018.01.015.  

Oikonomidi T, Vikelis M, Artemiadis A, Chrousos GP, Darviri C. Reliability and Validity of the Greek Migraine Disability Assessment (MIDAS) Questionnaire. Pharmacoecon Open. 2018 Mar;2(1):77-85. doi: 10.1007/s41669-017-0034-3

  Kampoli, G. D., Antoniou, A.-S., Artemiadis, A., Chrousos,. G. P., & Darviri, C. (2017). Investigating the Association between School Bullying and Specific Stressors in Children and. Adolescents. Psychology, 8, 2398-2409. https://doi.org/10.4236/psych.2017.814151.

Anastasia Kokka, Maria Mikelatou, Georgia Fouka, Liza Varvogli, George P. Chrousos and Christina Darviri. Stress Management and Health Promotion in a Sample of Women With Intimate Partner Violence: A Randomized Controlled Trial. Journal of Interpersonal Violence 1–22.

Ioanna C., B., Paleologou, A.-M. P., George P., C., Artemiadis, A. K., & Christina, D. (2017). Pythagorean Self-Awareness serves effectively for Stress Management on Freshmen. S O C R A T E S5(2), 15-37. 

Ioannidi, D.-E., Nikolatou, I., Sioula, E., Galanakis, M., Chrousos, G. P., & Darviri, C. (2016). The Implications of the Conflict between Work and Family in Strain Levels: A Review Paper. Psychology, 7, 1138-1145.

Papageorgiou Foteini, Varvogli Liza, Oikonomidi Theodora, Chrousos P. George, Darviri Christina.An 8-week Stress Management Program for Older Women: A Pilot Randomized Controlled Trial. Psychology, Psychology, 2016, 7, 829-835.

Christina Darviri, Artemios Artemiadis, Xanthi Tigani, PanagiotaDarvyri, CharalambosGnardellis. Religiosity as a Predictor of Mortality: A Retrospective Cohort Study in 1,519 Rural Citizens in Greece. Psychol Health. 2016 May 9:1-11.

Michael Galanakis, Anastasia Palaiologou, Georgia Patsi, Ioanna-Maria Velegraki, Christina Darviri. A Literature Review on the Connection between Stress and Self-Esteem. Psychology, 2016, 7, 687-694.

Darviri Christina, ZavitsanouChrysa, DelikouAikaterini, GiotakiAikaterini, ArtemiadisArtemios, Terentiou Aspasia, Chrousos P. George. A novel non-pharmaceutical treatment for patients with mild cognitive impairment. Psychology, 2016, 7, 678-686.

Christina Darviri, ChrysaZavitsanou, AikateriniDelikou, AikateriniGiotaki, ArtemiosArtemiadis, Maria Anagnostouli, Liza Varvogli, Spyros Vasdekis, George P. Chrousos. Pythagorean Self-Awareness Serves Successfully as a New Cognitive Behavioral-Based Technique in Multiple Sclerosis Physical and Psychosocial Well-Being and Quality of Life. Psychology, 2016, 7, 572-583.

EfthymiaThanou, CrysaTsiou, ChristalenaKattami, George P. Chrousos, Christina Darviri. A Stress Management and Health Promotion Intervention for Parents of Children with Cerebral Palsy and Motor Disability at the Infant Department of the Greek Center for the Protection and Rehabilitation of the Disabled (ELEPAP). Quasi-Experimental Study. Psychology, 2016, 7, 557-564.

C Darviri, AK Artemiadis, A Protogerou, P Soldatos, C Kranioutou, S Vasdekis, L Varvogli, E Nasothimiou, E Vasilopoulou, E Karantzi, A Linardatou, M Michou and GP Chrousos. A HEALth Promotion and STRESS Management Program (HEAL-STRESS study) for prehypertensive and hypertensivepatients: a quasi-experimental study in Greece. Journal of Human Hypertension (2015), 1–7

Fotiou C, Vlastarakos PV, Bakoula C, Papagaroufalis K, Bakoyannis G, Darviri C, Chrousos G.Parental stress management using relaxation techniques in a neonatal intensive care unit: A randomised controlled trial.Intensive Crit Care Nurs. 2015 Oct 28. pii: S0964-3397(15)00069-5.

Vasdekis SN, Roussopoulou A, Lazaris A, Antonopoulos CN, Voumvourakis K, Darviri C, Tsivgoulis G.Stress Management in Patients Undergoing Carotid Endarterectomy for Carotid Artery Stenosis: A Pilot Randomized Controlled Trial.Ann Vasc Surg. 2015 Oct;29(7):1400-7. doi: 10.1016/j.avsg.2015.05.006

Anna Koumarianou, Panagiotis Pelekasis, Martha Kontogoni and Christina Darviri. How to Encounter the Development of Panic Disorder During Adjuvant Breast Cancer Chemotherapy: A Case Study. J Clin Case Rep 2015, 5:1

Panagiotis Pelekasis, Georgia Zisi, Anna Koumarianou, AndronikiMarioli, George Chrousos, Konstantinos Syrigos, and Christina Darviri. Forming a Stress Management and Health Promotion Program for Women Undergoing Chemotherapy for Breast Cancer: A Pilot Randomized Controlled Trial. Integrative Cancer Therapies 2015, 1–10.

Artemis Pitsikali, Michael Galanakis, Liza Varvogli, Christina Darviri. Kingston Caregiver Stress Scale (KCSS) Greek Validation on Dementia Caregiver Sample. Psychology, 2015, 6, 1180-1186

Kakoulakis, C., Galanakis, M., Bakoula-Tzoumaka, C., Darvyri, P., Chroussos, G., &Darvyri, C. (2015). Validation of the Negative Acts Questionnaire (NAQ) in a Sample of Greek Teachers. Psychology, 2015, 6, 63-74

Kourmousi N., Darviri C., Varvogli L., Alexopoulos E.C. Teacher Stress Inventory: validation of the Greek version and perceived stress levels among 3447 educators. Psychology Research and Behavior Management. Psychol Res BehavManag. 2015 Mar 6;8:81-8. doi: 10.2147/PRBM.S74752. 

Panagiotopoulos G, Galanakis M, Varvogli L, Chrousos G, Darviri C. (2015). Validation of the Greek version of Mini Tinnitus Questionnaire as a Brief Screening Test for Assessment of Tinnitus related Distress: Our experience in three hundred and one adult patients. ClinOtolaryngol. 2015 Jan 31. doi: 10.1111/coa.12383

Niki S. Pateraki, EvaggeliaMantzourani, Panagiota P. Darvyri, Evangelos C. Alexopoulos, Liza Varvogli, DimitriosMamoulakis, Darviri Christina, Chrousos GP (2015). Stress Management in Parents of Children with Diabetes Type 1, a Randomized Controlled Trial. Psychology, 2015, 6, 1040-1050

Eleni Michalopoulou, Georgia Tzamalouka, George P. Chrousos and Christina Darviri (2015). Stress Management and Intimate Partner Violence: A Randomized Controlled Trial. Journal of Family Violence. J Fam Viol (2015) 30:795–802. DOI 10.1007/s10896-015-9740-8

Alexia L Katsarou, Marios M Vryonis, Athanassios D Protogerou, Evangelos C Alexopoulos, ApostolosAchimastos, DimitriosPapadogiannis, George P Chrousos, Christina Darviri (2014). Stress management and dietary counseling in hypertensive patients: a pilot study of additional effect. Prim Health Care Res Dev, 21;15(1):38-45.

PanagiotaDarvyri, Michael Galanakis, Adamantios G. Avgoustidis, Spyros Vasdekis, ArtemiosArtemiadis, Xanthi Tigani, George P. Chrousos, Christina Darviri (2014). The Spiritual Well-Being Scale (SWBS) in Greek Population of Attica. Psychology, 5(13):1575-1582.

Eleni Tsiouli, VassilisPavlopoulos, Evangelos C. Alexopoulos, George Chrousos, Christina Darviri. (2014). Short-term impact of a stress management and health promotion program on perceived stress, parental stress, health locus of control and cortisol levels in parents of children and adolescents with Diabetes Type 1: A pilot randomized controlled trial. EXPLORE: The Journal of Science & Healing. Explore: The Journal of Science and Healing, 10 (2), 88-98.

Evangelos C Alexopoulos, MarilenaZisi, Georgia Manola, Christina Darviri. Short-term effects of a randomized controlled worksite relaxation intervention in Greece. Ann Agric Environ Med. 2014; 21(2):382-387

Christina Tragea, George P. Chrousos, Evangelos C. Alexopoulos, Christina Darviri. (2014). A randomized controlled trial of the effects of a stress management program during pregnancy. Complementary Therapies in Medicine, 22, 203—211.

Galanou Christina, Galanakis Michael, AlexopoulosEvangelos, Darviri Christina (2014). Rosenberg Self-Esteem Scale Greek validation on Student Sample. Psychology, Scientific Research, 5 (8) DOI: 10.4236/psych.2014.58093

Linardatou C, Parios A, Varvogli L, Chrousos G, Darviri C. An 8-week stress management program in pathological gamblers: A pilot randomized controlled trial. Journal of Psychiatric Research, Volume 56, September 2014, Pages 137-143

Efstathia V. Koloverou, Nikolaos K. Tentolouris, Chryssa G. Bakoula, Christina Darviri, George P. Chrousos. Implementation of a stress management program to outpatients with type 2 diabetes mellitus: a randomized controlled trial. HORMONES 2014, 13:1-10

Evangelos C. Alexopoulos, Vassiliki Palatsidi, Xanthi Tigani, Christina Darviri. Exploring Stress Levels, Job Satisfaction and Quality of Life in a Sample of Police Officers in Greece. Saf Health Work. 2014 Dec;5(4):210-5. doi: 10.1016/j.shaw.2014.07.004.

Eva Karatza, Dimitra Kourou, Michael Galanakis, Liza Varvogli, Christina Darviri. Validation of the Greek version of Perceived Stress Questionnaire: Psychometric properties and factor structure in a population- based survey. Psychology, 2014, 5, 1268-1284

AngelikiSakketou, Michael Galanakis, Liza Varvogli, George Chrousos, Christina Darviri. Validation of the Greek Version of the “Job Stress Measure”. Psychology, 2014, 5, 1527-1535

Christina Darviri, Peristera-Eleni Legaki, PanagiotaChatzioannidou, CharalambosGnardellis, Christina Kraniotou, Xanthi Tigani, Evangelos C. Alexopoulos. Adolescent Stress Questionnaire: Reliability and validity of the Greek version and its description in a sample of high school (lyceum) students. Journal of Adolescence 37 (2014) 1373-1377

Christina Darviri, Evangelos C Alexopoulos, Artemios K Artemiadis, Xanthi Tigani, Christina Kraniotou, PanagiotaDarvyri, George P Chrousos. The Healthy Lifestyle and Personal Control Questionnaire (HLPCQ): a novel tool for assessing self-empowerment through a constellation of daily activities. BMC Public Health 2014, 14:995

Panagiota A. Dimou, Flora Bacopoulou, Christina Darviri, George P. Chrousos (2014). Stress management and Sexual Health of Young Adults. A Pilot Randomized Controlled Trial.

Ι Kalaitzidou, M. S. Venetikou, K. Konstadinidis, A. K. Artemiadis, G. Chrousos& C. Darviri. Stress management and erectile dysfunction: a pilot comparative study. Andrologia 2014, 46, 698–702

Artemios K. Artemiadis, Angeliki A. Vervainioti, Evangelos C. Alexopoulos, AntonisRombos, Maria C. Anagnostouli, Christina Darviri. (2012). Stress Management and Multiple Sclerosis: A Randomized Controlled Trial. Arch ClinNeuropsychol, 27(4):406-16.

Gika DM, Artemiadis AK, Alexopoulos EC, Darviri C, Chrousos GP, Papanikolaou K. Use of a relaxation technique by mothers of children with autism: a case-series study. Psychol Rep. 2012 Dec;111(3):797-804.

Andreou E, Alexopoulos EC, Lionis C, Varvogli L, Gnardellis C, Chrousos GP, Darviri C. (2011). Perceived Stress Scale: reliability and validity study in Greece. Int J Environ Res Public Health. 8(8):3287-98.

Liza Varvogli, Christina Darviri (2011). Stress Management Techniques: evidence-based procedures that reduce stress and promote health. Health Science journal, 5(2):74-89