Επιστημονική Εταιρεία Ελέγχου του Στρες & Προαγωγής της Υγείας

Eikona 9
Eikona 8
Eikona 7
Eikona 6
Eikona 5
Eikona 4
Eikona 3
Eikona 2
Eikona 1

Ενήλικες

Η έκθεση, και ιδιαίτερα η μακροχρόνια έκθεση στο στρες, μπορεί να οδηγήσει σε μία πληθώρα διαταραχών που απειλούν τόσο την σωματική και πνευματική υγεία, όσο και την κοινωνική ευεξία των ατόμων. Το στρες συνδέεται άμεσα

Τα ποσοστά ανεργίας στην Ελλάδα, η οποία επηρεάστηκε περισσότερο απ’ όλες τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες από την οικονομική κρίση του 2008, συνεχώς αυξάνονται. Ταυτόχρονα με την αύξηση της ανεργίας, σημειώθηκε επίσης αύξηση των ατόμων που δηλώνουν κακή υγεία, της εγκληματικότητας και των αυτοκτονιών κατά 45%.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας γνωστοποιεί πως οι καπνιστές ξεπερνούν το 1.000.000.000 σε παγκόσμιο επίπεδο. Η εξάρτηση από το τσιγάρο