Επιστημονική Εταιρεία Ελέγχου του Στρες & Προαγωγής της Υγείας

Eikona 9
Eikona 8
Eikona 7
Eikona 6
Eikona 5
Eikona 4
Eikona 3
Eikona 2
Eikona 1

Παιδιά & Έφηβοι

Κατά την περίοδο της εφηβείας, μία σειρά αλλαγών παρατηρούνται, στο σώμα, τα συναισθήματα και τη συμπεριφορά των εφήβων. Σε αυτό το χρονικό στάδιο, οι έφηβοι

Ο όρος «μαθησιακές δυσκολίες» χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια ανομοιογενή ομάδα διαταραχών που χαρακτηρίζονται από ανεπαρκή ανάπτυξη ακαδημαϊκών και γλωσσικών ικανοτήτων. Τα παιδιά και οι έφηβοι με μαθησιακές δυσκολίες εμφανίζουν υψηλότερα επίπεδα στρες και άγχους

Η περίοδος των εξετάσεων αποτελεί έναν σημαντικό στρεσογόνο παράγοντα που εντείνει το ήδη υπάρχον άγχος που απορρέει από την εφηβεία και δύναται να οδηγήσει στην υιοθέτηση ανθυγιεινών ή δυσπροσαρμοστικών συμπεριφορών. Το στρες της απόδοσης