Επιστημονική Εταιρεία Ελέγχου του Στρες & Προαγωγής της Υγείας

Η "Επιστημονική Εταιρεία Ελέγχου του Στρες & Προαγωγής της Υγείας" είναι ένα Επιστημονικό μη Κερδοσκοπικό Σωματείο το οποίο έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ 1429:2008 και ISO 9001:2008. Τα Ιδρυτικά Μέλη του Σωματείου είναι Επιστήμονες που ανήκουν στον ευρύτερο χώρο της Υγείας, όπως Καθηγητές Ιατρικής Σχολής, Ιατροί, Καθηγητές, οι περισσότεροι εκ των οποίων διαθέτουν σημαντικές διακρίσεις στο αντικείμενό τους, τόσο σε ακαδημαϊκό-ερευνητικό όσο και σε κλινικό επίπεδο στην διεθνή και Ελληνική ακαδημαϊκή κοινότητα.

Η Πρόεδρος, Καθηγήτρια Πρόληψης και Προαγωγής της Υγείας, κα. Δαρβίρη Χριστίνα και ο Επίτιμος Πρόεδρος, Καθηγητής Ενδοκρινολογίας κ. Χρούσος Γεώργιος. Η εμπειρία τους συνοψίζεται στην πραγματοποίηση παρεμβατικών προγραμμάτων διαχείρισης του Στρες & Προαγωγής της Υγείας σε διάφορες ομάδες υγιών και ασθενών ατόμων.

Ενδεικτικά αναφέρεται η εφαρμογή, με εξαιρετικά αποτελέσματα, ενός «Παρεμβατικού προγράμματος μη φαρμακευτικής αντιμετώπισης της υπέρτασης με μεθόδους διαχείρισης του στρες για αλλαγή του τρόπου ζωής και υιοθέτηση υγιεινών συμπεριφορών, σε υπερτασικά άτομα στην κοινότητα» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού 2007-2013».

Τέλος αξίζει να αναφερθεί και η έντονη ερευνητική δραστηριότητα, η οποία τεκμηριώνεται μέσα από πλήθος δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά διεθνούς κύρους σχετικά με την νευροενδοκρινολογία του στρες, την επιστημονική του μέτρηση, τη διάγνωση και την αντιμετώπισή του (π.χ. Πυθαγόρειος Αυτογνωσία, προοδευτική μυϊκή χαλάρωση κα.).