Επιστημονική Εταιρεία Ελέγχου του Στρες & Προαγωγής της Υγείας

Η «Επιστημονική Εταιρεία Ελέγχου του Στρες και Προαγωγής της Υγείας» δραστηριοποιείται στον χώρο της υγείας παρέχοντας προγράμματα επιστημονικά τεκμηριωμένα και στοχευμένα στην διαχείριση του στρες και στην προαγωγή της υγείας του ατόμου. Οι μετρήσεις του stress γίνονται με τις πιο σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους π.χ. βιολογικοί δείκτες χρησιμοποιώντας την τελευταία τεχνολογία και δείκτες αυτοαναφοράς με σταθμισμένα εργαλεία στον Ελληνικό πληθυσμό κλπ. Όλες οι μετρήσεις και τα προγράμματα της διαχείρισης του stress είναι επιστημονικά τεκμηριωμένα (evidence-based medicine). Παρέχει πλήρη και πολυδιάστατη εκπαίδευση επαγγελματιών στην επιστημονική μέτρηση και στον έλεγχο του στρες. Ακόμα η Εταιρία παράγει συνεχώς ερευνητικά πρωτόκολλα με στόχο την παραγωγή νέας γνώσης στον χώρο της επιστήμης του στρες και της προαγωγής της υγείας γενικότερα στην Ελλάδα.