Επιστημονική Εταιρεία Ελέγχου του Στρες & Προαγωγής της Υγείας

Eikona 9
Eikona 8
Eikona 7
Eikona 6
Eikona 5
Eikona 4
Eikona 3
Eikona 2
Eikona 1

Η προώθηση της γνώσης και της εξειδίκευσης των επαγγελματιών υγείας (ιατρών όλων των ειδικοτήτων, ψυχολόγων, παιδαγωγών, κοινωνικών λειτουργών, νοσηλευτών, επισκεπτών υγείας, εκπαιδευτικών κ.α.) στον τομέα της διαχείρισης του στρες, είναι για μας ιδιαίτερα σημαντική, μιας και το στρες επηρεάζει όλους τους τομείς της ζωής μας.

 Στόχος του σεμιναρίου είναι μια ολιστική προσέγγιση της έννοιας του στρες, συνδυάζοντας τη θεωρία με την πράξη. Η διάρκεια του προγράμματος ανέρχεται στους 5 μήνες.

Το θεωρητικό τμήμα της εκπαίδευσης περιλαμβάνει μια διεπιστημονική εισαγωγή και προσέγγιση του στρες προκειμένου ο συμμετέχων να αποκτήσει ένα όσο το δυνατόν πλήρες γνωστικό υπόβαθρο, το οποίο σταδιακά να εμπλουτίσει με τεχνικές διαχείρισης. Στο σεμινάριο το άτομο εκπαιδεύεται στην επιστημονική μέτρηση του stress(με βιολογικούς δείκτες & δείκτες αυτοαναφοράς) με σύγχρονη επιστημονική τεχνολογία και τεχνογνωσία. Το σεμινάριο αυτό α)βοηθάει το ίδιο το άτομο να εκπαιδευτεί στην διαχείριση του ατομικού του stress και β)το καθιστά ικανό να ασκήσει το επάγγελμά του με την σύγχρονη επιστημονική άποψη. Η επόμενη φάση περιλαμβάνει την εκπαίδευση σε επιστημονικά τεκμηριωμένες τεχνικές διαχείρισης του στρες μέσω πρακτικής εφαρμογής τους.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες που εργάζονται σε κλινικά ή μη πλαίσια στα οποία θα ήθελαν να ενσωματώσουν τη διαχείριση του στρες ως βασικό τμήμα της εργασίας τους.

Απονέμεται τίτλος παρακολούθησης