Επιστημονική Εταιρεία Ελέγχου του Στρες & Προαγωγής της Υγείας

Eikona 9
Eikona 8
Eikona 7
Eikona 6
Eikona 5
Eikona 4
Eikona 3
Eikona 2
Eikona 1

Εκπαίδευση σε επιστημονικά τεκμηριωμένες τεχνικές διαχείρισης του στρες από εξειδικευμένους επιστήμονές του στρες. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.