Επιστημονική Εταιρεία Ελέγχου του Στρες & Προαγωγής της Υγείας

Eikona 9
Eikona 8
Eikona 7
Eikona 6
Eikona 5
Eikona 4
Eikona 3
Eikona 2
Eikona 1


ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΣ

ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΡΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ «ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ

ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ ΓΙΑ  ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΜΑΔΕΣ» 

 

 

 Καταγραφή1

Το στρες αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της καθημερινότητάς μας και σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με ψυχικές και σωματικές διαταραχές. Η σύνδεσή του με τα κυριότερα μη μεταδιδόμενα νοσήματα (καρδιαγγειακά, καρκίνος, διαβήτης, παχυσαρκία, υπέρταση κατάθλιψη κα.) του σύγχρονου πολιτισμού είναι επιστημονικά τεκμηριωμένη. Η Ελλάδα είναι πρώτη ανάμεσα στις χώρες της Ευρώπης, στα καρδιαγγειακά νοσήματα, στην παχυσαρκία των ενηλίκων και των παιδιών, στα τροχαία ατυχήματα και στην κατανάλωση τσιγάρων, αρνητικές πρωτιές οι οποίες συνδέονται με το στρες. Επίσης το στρες επιτείνεται στη χώρα μας λόγω της οικονομικής κρίσης, της ανεργίας κ.α. Οι Έλληνες πρωτοστατούν και στο εργασιακό στρες. Το στρες πυροδοτείται και πυροδοτεί τον ανθυγιεινό τρόπο ζωής ο οποίος ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό για τα παραπάνω νοσήματα.

Όμως το στρες δεν είναι το μοναδικό πρόβλημα, αλλά μαζί με την δυσκολία στην αντιμετώπισή του, δημιουργεί ένα φαύλο κύκλο από τον οποίο το άτομο δεν μπορεί να ξεφύγει εύκολα...

Η Επιστημονική Εταιρεία Ελέγχου του Στρες και Προαγωγής της Υγείας, αναγνωρίζοντας το δεδομένο φορτίο που επιφέρει το στρες στην συνολική υγεία των ατόμων έχει σχεδιάσει και αναπτύξει εξατομικευμένα προγράμματα διαχείρισης του στρες και αλλαγής του τρόπου ζωής τα οποία λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε ατόμου, αλλά και των επιμέρους ομάδων του πληθυσμού. Μέσα από την κλινική πράξη, την μακροχρόνια εμπειρία και την εξειδικευμένη γνώση των μελών και συνεργατών της Εταιρείας, σχεδιάζονται και εφαρμόζονται προγράμματα ελέγχου του στρες και βελτίωσης του τρόπου ζωής που αναφέρονται τόσο σε υγιείς (διαχείριση στρες και άγχους, διαχείριση χρόνου, εργασιακό στρες κα.) όσο και σε ασθενείς (υπέρταση, παχυσαρκία, κεφαλαλγίες, διαταραχές ύπνου, προβλήματα μνήμης κα.).

Οι κύριοι στόχοι των προγραμμάτων είναι η μείωση του στρες και η αλλαγή του τρόπου ζωής μέσω επιστημονικά τεκμηριωμένων τεχνικών διαχείρισης του στρες (π.χ. Πυθαγόρειος Αυτογνωσία, διαφραγματικές αναπνοές με την χρήση biofeedback, προοδευτική μυϊκή χαλάρωση, καθοδηγούμενος οραματισμός κα.), η βελτίωση της ποιότητας ζωής, η αύξηση της ευεξίας και της ικανοποίησης, η αυτοαποτελεσματικότητα, η υιοθέτηση και η εγκαθίδρυση υγιεινών συμπεριφορών, η ενδυνάμωση της μνήμης και η ελάττωση της χρήσης φαρμάκων, του κόστους θεραπείας και της περίθαλψης, με απώτερο σκοπό την καλύτερη Υγεία για όλους.